region-ostergotland

Politiska sekreterare

De politiska sekreterarnas roll är att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Formellt sett är de politiska sekreterarna tjänstemän vid Region Östergötland.

Kontakt

Andreas Bohlin (S)politisk sekreterare
Anna Drake (L)politisk sekreterare
Annika Högberg (S)politisk sekreterare
Artur Hulu (M)politisk sekreterare
Fredrik Topplund (KD)politisk sekreterare
Joakim Hörsing (MP)politisk sekreterare
Josefin Leone (M)politisk sekreterare
Malin Öst (V)politisk sekreterare
Max Haienhjelm (SD)politisk sekreterare
Roger Sandström (C)politisk sekreterare
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier