region-ostergotland

Regiondirektör

Mikael Borin är regiondirektör för Region Östergötland.

Regiondirektören är högsta chef för Region Östergötland och har det övergripande ansvaret för att se till att de mål som politikerna har beslutat om uppnås inom den ekonomiska ram som har bestämts. Regiondirektören ansvarar direkt inför regionstyrelsen och har ett odelat ansvar för regionens verksamhet.

Regiondirektören har även ansvar för ärendeberedning och underlag inför beslut i regionens politiska organ. Ledningsstrukturen för regionens verksamhet bygger på delaktighet och tydlighet. Regiondirektören är chef för Regionledningskontoret som arbetar med verksamhetsstöd, lednings- och utvecklingsfrågor inom alla Region Östergötlands ansvarsområden.

Regiondirektören ska, tillsammans med cheferna för de olika produktionsenheterna, se till att uppnå resultat enligt de uppdrag som politikerna har gett. Regiondirektören ansvarar också för att verksamheten drivs och utvecklas på ett professionellt sätt.

Besöksadress
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping

Kontakt

Porträtt på Mikael Borin
Mikael BorinRegiondirektör
Ellinor KomarekRegiondirektörens strateg
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier