region-ostergotland

Byggplaner Vrinnevisjukhuset

Här beskriver vi i stora drag om- och nybyggnationerna av Vrinnevisjukhuset. Projekten kan befinna sig i olika skeden, från planering till färdigställda.

2. Nybyggnad ambulanshall, diagnostik och intensivvård

Byggtid: klart
Ambulanshall togs i bruk i mars 2018, intensivvårdsavdelningen blev klar i februari 2020 och lokaler för klinisk kemi öppnade i oktober 2020.

3. Ombyggnad akutmottagning

Byggtid: klart
Akutmottagning med akutröntgen samt lokaler för barnakuten.

4. Ombyggnad sterilcentral

Byggtid: klart
Utökade ytor för godsmottagning, diskning, packning och förråd.

5. Om- och tillbyggnad av vårdavdelningar

Byggtid: 2017-2023
Vårdavdelningar på tre plan, omklädningsrum i sutterängplan, ny personalentré och medicinteknisk verkstad.

7. Ombyggnad och renovering av mottagningar

Byggtid: ombyggnationerna av sjukhusets mottagningar sker etappvis. Följande mottagningar är färdigställda: urologiska mottagningen, hjärtmottagningen, infektionsmottagningen, lungmottagningen, medicinmottagningen och fysiologiska kliniken.

8. Utbildnings- och konferenslokaler (ViN-gården)

Byggtid: klart
Lokaler för studenter, Clinicum, fackbibliotek, konferenser och administration för sjukhuset och Linköpings universitet.

9. Om- och tillbyggnad för kvinno-, barn-, ögon- samt öronkliniken

Byggtid: 2022-2027
Lokaler för BB, gynekologisk vårdavdelning och mottagning, öron-näsa-halskliniken, ögonmottagning, barnmottagning, barnavdelning och kvinnohälsan.

10. Ombyggnad för neonatalavdelning och ögonoperation

Byggtid: klart
Fler familjerum och fyra intensivvårdsplatser för för tidigt födda eller sjuka spädbarn blev klara i september 2020. Samtidigt färdigställdes även ögonoperation med
tre operationssalar och en maculamottagning.

11. Ombyggnad av lokaler för psykiatrisk vård

Byggtid: planering pågår, tidplan ej fastslagen för byggnation.
Modernisering av vårdavdelningar och mottagning för vuxenpsykiatrisk vård samt beroendevård.

12. Om- och tillbyggnation för vårdavdelningar och öppenvård

Byggtid: 2019-2025
Vårdavdelningar på plan 1 och 2 och öppenvård i delar av entréplanet. Gemensamma omklädningsrum i sutterängplan.

13. Ombyggnation för jourcentral

Byggtid: klar
Ombyggnation för jourcentralen som har flyttat från lokaler i centrala Norrköping till Vrinnevisjukhuset.

14. Ombyggnation för självdialysmottagning

Byggtid: klar
Ombyggnad av lokaler för en helt ny självdialysmottagning på Vrinnevisjukhuset.

15. Ombyggnation för fysiologiska kliniken

Byggtid: klar
Ombyggnation för bättre flöden och uppdaterade mottagningslokaler.

16. Ombyggnation för sjukhusets sårvårdsplatser

Byggtid: klar
Ombyggnad av fem vårdrum med kringliggande lokaler på infektionskliniken för att bättre kunna ta hand om patienter med svårläkta sår.

17 A-B. Jourrum och administration

Byggtid: klar
Rum för jourarbetande personal och moderna administrativa lokaler.

18. Ombyggnation av vårdavdelningar

Byggtid: 2021-2023
Ombyggnation för LAH, medicinavdelning samt kirurgavdelning och kardiologi.

19. Planering för ombyggnation av röntgenavdelning och operationscentral

Byggtid: ej fastställd.

20. Teknisk upprustning av sjukhuset

Byggtid: 2014-2027
Omfattar nytt rörpostsystem, nya energieffektiva värme-, vatten- och elsystem samt nytt sprinkler- och brandlarmsystem.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier