region-ostergotland

Byggplaner Universitetssjukhuset i Linköping

Nybyggnationerna i Framtidens US omfattar cirka 80 000 kvadratmeter. Utöver det byggs 55 000 kvadratmeter om och anpassas till modern sjukvård. Här kan du se vilka byggprojekt som ingår i Framtidens US och tidplanen för dessa.

Etapp 1: Nybyggnader kring sjukhusets huvudblock

Byggtid: 2010-2016

Två hus mot väster

 • akutmottagning och nytt ambulansintag
 • förlossningsavdelning med egen ingång
 • vårdavdelningar
 • helikopterplatta

Två hus mot öster

 • samlat intensivvårdsplan
 • diagnostiska enheter
 • mottagningar i gatuplan
 • undervisningssalar för Linköpings universitet
 • vårdavdelningar i de övre planen

Ny entré mot norr

 • reception och service
 • centralt torg där taxi och privatbilar kan hämta och lämna patienter och besökare
 • nytt parkeringshus vid norra infarten

Etapp 2: Ombyggnader i det befintliga huvudblocket

Byggtid: 2015-2020

 • samtliga flerbäddsrum blir enkelrum
 • fler kliniker flyttar in i sjukhusets huvudblock och får ombyggda lokaler

Etapp 3: Tinnerbäckshuset

Byggtid: 2016-2025

 • lokaler för vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri, beroendevård och habilitering samt undervisning och forskning
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier