region-ostergotland

Byggprojekt Lasarettet i Motala

Mellan 2017 och 2024 pågår en teknisk upprustning av fastigheterna på sjukhusområdet i Motala. Bland annat ska ventilation, värme, vatten, el och tele- och datanät bytas ut och byggas om.

Lasarettet i Motala invigdes för snart femtio år sedan. Under 2005-2015 byggdes en stor del av sjukhuset om för att verksamheterna skulle kunna bedriva en mer effektiv vård anpassad till dagens arbetssätt. I de delar som byggdes om rustades även de fastighetstekniska systemen upp, exempelvis ventilation, värme och rör.

De senaste åren har ombyggnationerna fortsatt även i andra delar av sjukhuset men utan att de fastighetstekniska systemen bytts ut. Sedan 2017 pågår därför "teknikupprustning del 4" på Lasarettet i Motala. Den omfattar 22 delprojekt, exempelvis en ny städcentral, nya WC och klädskåp i entré A, utbyte av tilläggsisolering och nya ventilationsaggregat för akutmottagningen och jourcentralen.

Parallellt pågår också en del andra byggprojekt på lasarettet, exempelvis installation av tele- och datanät och ett nytt ställverk.

Fakta om projektet

Byggtid: 2017-2024
Yta: fastighetsteknisk upprustning som omfattar cirka 14 500 kvadratmeter
Investeringssumma: projektets finansieras i huvudsak via reinvesteringsmedel

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier