region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Kenyansk delegation på besök i Region Östergötland

  En grupp från regionen Uasin Gishu i Kenya är under veckan på besök i Östergötland. Syftet är att lära av varandras cancervård.
 • Majoritet med postcovid har symtom efter två år

  En stor majoritet av de patienter som vårdades på sjukhus i den första vågen av pandemin och fick måttliga eller svåra symtom på postcovid, hade fortfarande kvar symtom efter två år. I en ny studie rapporterade hela 85 procent av patienterna att de hade kvar symtom som påverkade deras vardag.
 • Spelteknik framgång i habilitering

  Ökad fysisk aktivitet och övning i samspel och kommunikation. Det är några lyckade effekter när habiliteringen i Region Östergötland nu erbjuder gaming som träningsform för personer med funktionsnedsättningar.
 • Viktigt att den som har fyllt 80 tar påfyllnadsdos mot covid-19

  Nu är det hög tid för alla som är 80 år och äldre, och inte har tagit årets första påfyllnadsdos mot covid-19, att göra det. ”Covid-19 och viruset sprids fortfarande i samhället, så det är viktigt att vaccinera sig om man är äldre. Det minskar risken att bli allvarligt sjuk om man blir smittad”, säger Kerstin Jonsson, vaccinsamordnare i Region Östergötland.
 • ­­Närvårdsplatser invigda i Kisa

  Ett vårdcentrum i Kinda kommun har kommit ett steg närmare med invigningen av närvårdsplatserna på Bergdala i Kisa. ”Det är en vinst för medborgarna att kunna få den vård man behöver så nära som möjligt”, säger regionrådet Annicki Oscarsson (KD).
 • Samövar för barnens bästa

  När ett barn med livshotande tillstånd kommer till akuten samverkar medarbetare från olika kliniker och ambulanspersonal. I går övade de tillsammans på Clinicum vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Kulturstipendiater prisades av regionfullmäktige

  Tonsättare, bildkonstnärer, filmare, författare och cirkusartist. 2022 års kulturstipendiater representerar en bredd av konstnärliga uttryck. Vid tisdagens regionfullmäktige fick de ta emot sina stipendier.
 • Ny operationsmetod på Vrinnevisjukhuset ger snabb återhämtning

  Mindre smärta, snabbare återhämtning och färre komplikationer för patienter som måste operera bort livmodern. Vrinnevisjukhuset i Norrköping är ett av de första sjukhusen i landet som använder en ny och lindrigare operationsmetod.
 • Region Östergötland inrättar stort pris till unga kliniska forskare

  Region Östergötland inrättar ett stort forskningspris för yngre kliniska forskare. Det omfattar både ett personligt pris och forskningsanslag på en miljon kronor årligen under tre års tid.
 • Klart med tillförordnad regiondirektör

  Karl Landergren går in som tillförordnad regiondirektör medan arbetet med att rekrytera en efterträdare till Krister Björkegren pågår. Det beslutade regionstyrelsen idag.
 • Utredning kring vårdplatser presenterad

  Behovet av vårdplatser idag och i framtiden och vilka faktorer som påverkar vårdplatssituationen analyseras i en ny utredning som idag presenterats för regionstyrelsen. Rapporten beskriver också de åtgärder som pågår och som planeras.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier