region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Justerade högkostnadsskydd och nya taxor i tandvården

  Högkostnadsskyddet för öppenvård och läkemedel samt Folktandvårdens taxor höjs under 2023.
 • Aktuellt

  Brännskadecentrum utbildar EU-team

  Vid en större brännskadekatastrof i Europa behöver europeiska länder samarbeta om patienter och vårdplatser. Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping är just nu med och utbildar europeiska team som snabbt ska kunna sättas in vid masskadesituationer vid bränder.
 • Aktuellt

  Region Östergötland får tillstånd för nationell högspecialiserad vård av vulvacancer

  Region Östergötland har tilldelats ytterligare ett tillstånd för nationell högspecialiserad vård. Tillståndet gäller behandling av vulvacancer.
 • Aktuellt

  Nya projekt stärker konkurrenskraften

  En digital hub för framtidens flyg och flygsystem och en testbädd för additiv tillverkning, så kallad 3D-printning. Två nya projekt som ska bidra till att stärka regionens konkurrenskraft.
 • Aktuellt

  Ansträngt i vården – viktigt att motverka smittspridning

  Läget i sjukvården i länet är just nu mycket ansträngt. Antalet fall av influensa, RS-virus och covid-19 ökar snabbt, samtidigt som det är brist på vårdplatser på sjukhusen.
 • Aktuellt

  Investeringsstöd och utvecklingsmedel till Östgötaleden

  Region Östergötland har beviljats pengar till två nya projekt för att fortsätta stärka kvalitén på Östgötaleden och utveckla samordningen kring leden.
 • Aktuellt

  Uppmanar fler att vaccinera sig

  Spridningen av luftvägsinfektioner som covid-19 och säsongsinfluensa ökar nu kraftigt, samtidigt som årets största helger står för dörren. "Alla som kan, vill fira jul med sina nära och kära och då är det väldigt bra att vara vaccinerad", säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  De hjälper patienter att fatta svåra beslut

  Med ökad kunskap om våra gener följer ibland svåra frågeställningar. En patient som vet att den har anlag för svår sjukdom kan försöka förebygga den, men insikten kan också vara tung att bära. Genetiska vägledare är tätt knutna till den här utvecklingen inom precisionsmedicin. Deras uppgift är att guida patienter till väl avvägda beslut, utifrån informationen i generna.
 • Aktuellt

  Akut blodbrist i Östergötland

  En havererad blodbuss har halverat inflödet av blod till den östgötska sjukvården under den senaste veckan och kommer göra så även denna vecka. Därför behövs nu omgående påfyllning av blod.
 • Aktuellt

  De första vårdbesöken avgörande för hur unga vuxna söker vård

  Varje vårdbesök för unga vuxna är viktigt för hur väl de kommer att ta emot egenvårdsråd och söka vård i framtiden. Att de unga vuxna känner sig tagna på allvar och får bra råd är avgörande. Det visar en avhandling av Lisa Viktorsson, Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Fortsatt satsning på Visual Sweden

  En utvärdering av satsningen Visual Sweden visar att innovationsmiljön har skapat en imponerande innovationskraft i regionen och har en framskjuten position, både nationellt och internationellt. Satsningen går nu in i nästa fas med fortsatt finansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Ny undersökning visar på Östergötlands attraktivitet

  En nyligen genomförd undersökning visar att majoriteten av östgötarna är positiva till turismen i regionen och att de anser att besökare bidrar till ett berikat utbud av verksamheter, aktiviteter och evenemang.
 • Aktuellt

  Beslut om höjt OB-tillägg för att underlätta bemanning

  En höjd ersättning för arbete på obekväm tid (OB) för främst sjuksköterskor kommer att införas nästa år. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen. Syftet med den riktade satsningen är att underlätta bemanningen av dygnet-runt-verksamheten.
 • Aktuellt

  Beslut om resurstillskott till primärvården

  Ett resurstillskott på 90 miljoner kronor per år ska stärka primärvården i länet. Innehållet i satsningen beslutades idag i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier