region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Prisat arbete med AI-verktyg vid sårbedömningar

  Med en app i telefonen som är kopplad till en AI-lösning, har hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping förenklat och förbättrat bedömningen av svårläkta sår. Klinikens kvalitetsarbete har nu lett till att appen har fått priset Quality Innovation Award, som delas ut i början av december.
 • Aktuellt

  Vaccin till unga kvinnor ska utrota cancerform

  Under 2021 fick 26 kvinnor i Östergötland diagnosen livmoderhalscancer. Sjukdomen skördar omkring 150 liv i Sverige varje år, men nu ska den bort med hjälp av vaccinering och provtagning. "Det känns fantastiskt att få vara med och försöka utrota en cancerform", säger överläkaren Caroline Lilliecreutz.
 • Aktuellt

  Ny budget beslutad av regionfullmäktige

  Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet, kompetensförsörjningen och det regionala ledarskapet är några av de prioriterade områdena i Region Östergötlands nya treårsbudget, som i dag beslutats av regionfullmäktige.
 • Aktuellt

  Region Östergötland varnar för telefonbedrägerier

  Region Östergötland har fått kännedom om misstänkta fall av bedrägerier via telefon. Personer som uppger sig företräda regionen har ringt och uppmanat privatpersoner, i många fall äldre, att boka tider till sjukvården genom logga in med bank-id eller bankdosa.
 • Aktuellt

  Världsunikt test av stamcellsbehandling vid bensår

  I en världsunik studie ska sårmottagningen på Brännskadecentrum testa att behandla patienter med svårläkta bensår med stamceller. – Om studien faller väl ut skulle det hjälpa många patienter med svårläkta sår och på sikt innebära en revolution för brännskadevården, säger Folke Sjöberg, professor och överläkare vid Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Aktuellt

  Temadag med våld mot äldre i fokus

  Att få syn på det våld som riktas mot äldre personer kan vara svårt, men en bra början är att våga fråga om något verkar vara fel. Det gäller inte minst för personal inom vård och omsorg.
 • Aktuellt

  Viktig kunskap om tidigt födda barn i ny avhandling

  Mycket för tidigt födda barn som får ett tillskott av en typ av levande bakterier kan påverkas positivt i sin utveckling genom en bättre tillväxt av huvudet. Erik Wejryd, överläkare vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har i sin avhandling studerat kosttillskott av probiotika och även undersökt sammansättningen av oligosackarider i bröstmjölk till barn födda före graviditetsvecka 28.
 • Aktuellt

  Statlig samverkansmodell ska stärka Vadstena-Akademien

  Region Östergötland vill säkra en mer långsiktig finansiering av Vadstena-Akademien. Därför begär regionutvecklingsnämnden att akademien blir en del av kultursamverkansmodellen och får fortsatt statligt stöd.
 • Aktuellt

  Alla vinner när sköra äldre får stöd

  Både den enskilde och samhället tjänar på att de sköraste äldre patienterna fångas upp och får anpassad hjälp, visar distriktsläkaren Magnus Nord i sin forskning.
 • Aktuellt

  Så påverkade pandemin östgötarna

  En tredjedel av tonårstjejerna uppger att de känner ångest nästan varje dag. Över 40 procent av de unga männen är stillasittande mer än 10 timmar om dagen. Det är några negativa hälsotrender som förstärkts under covid-19-pandemin. Det visar en ny rapport från Region Östergötland. Där konstateras också att risken för ohälsa förstärkts i socioekonomiskt redan utsatta grupper, vilket i sin tur gör att ojämlikheten i hälsa ökar ytterligare.
 • Aktuellt

  Ny länstransportplan prioriterar hållbara resor

  I dag antog regionfullmäktige den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.
 • Aktuellt

  Fullmäktige valde ny regionstyrelse

  Idag har nya regionfullmäktige haft sitt första beslutssammanträde sedan valet. På dagordningen stod bland annat val av ny regionstyrelse och presidium i fullmäktige. Marie Morell (M) blir ny ordförande i regionstyrelsen och Nils Babtist (L) regionfullmäktiges ordförande.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier