region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Region Östergötland medverkar i Almedalen

  När årets Almedalsvecka inleds i Visby på söndag deltar Region Östergötland tillsammans med Linköpings kommun och Norrköpings kommun i Business Arena Almedalen. Fokus ligger på samhälls- och näringslivsutveckling.
 • Aktuellt

  Vaccination i sommar och påfyllnadsdos i höst

  Region Östergötland erbjuder en påfyllnadsdos covid-19-vaccin i höst. Erbjudandet kommer att ges successivt till olika grupper och skickas till digitala brevlådor eller med vanlig post.
 • Aktuellt

  Regionen på isländsk hälsokonferens

  Region Östergötland deltar med föreläsare inom sex olika områden på årets upplaga av Nordiska folkhälsokonferensen. ”Att vi fått så många ämnen godkända är ett bevis för att det finns kvalitet i det vi arbetar med inom regionen”, säger Annika Larsson, strateg på enheten för samhällsplanering.
 • Aktuellt

  Nytt hållbarhetsprogram för regionen

  Stärka jämlikheten och jämställdheten, ta ansvar för klimatet, och arbeta för god hälsa och välbefinnande. Det är de tre huvudområden som prioriteras i Region Östergötlands nya hållbarhetsprogram för åren 2023 till 2030.
 • Aktuellt

  Strategi för folkhälsa i Östergötland antagen

  Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Det är syftet med Östergötlands folkhälsostrategi som regionfullmäktige antog i går.
 • Aktuellt

  Ny treårsbudget beslutad

  Mer resurser till primärvården och fortsatt fokus på nära vård, kompetensförsörjning, digitalisering och hälsofrämjande insatser. Det är en del av innehållet i den treårsbudget som regionfullmäktige beslutade på tisdagen.
 • Aktuellt

  Blodgivarbrist på Storgatan i Linköping - situationen är akut

  Under ett par veckors tid har GeBlod märkt ett nedåtgående besöksantal på den fasta enheten mitt i Linköping. Lokalen har tidvis ekat tom, vilket resulterat i att blodlagret nu är i akut behov av påfyllning inför semestern.
 • Aktuellt

  Omikrons dödlighet granskad i ny rapport

  För personer som avled på sjukhus med covid-19 under den senaste pandemivågen var sjukdomen en direkt eller bidragande orsak till dödsfallet i mer än hälften av fallen. För personer med covid-19 som dog utanför sjukhus var andelen något lägre. Det visar en ny rapport från Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Regioner lyfter behov av ändrat EU-regelverk för biogas

  Biogas spelar en viktig roll i den europeiska energiomställningen och kan bidra till att minska beroendet av rysk naturgas. Förslaget till ändrat regelverk inom EU skulle dock hämma produktionen av biogas. Det framför företrädare för Region Östergötland och ytterligare tio regioner i Sverige i en gemensam skrivelse till EU-kommissionären Margrethe Vestager.
 • Aktuellt

  Förprojektering för vårdcentrum i Valdemarsvik

  Nu tas nästa steg i arbetet med ett framtida vårdcentrum i Valdemarsvik. I dag har regionstyrelsen beslutat att göra en förprojektering inför en eventuell fastighetsinvestering. Regionstyrelsen har också beslutat att göra en förstudie om den framtida vården i den västra länsdelen inklusive Lasarettet i Motala.
 • Aktuellt

  Förlängt avtal med Capio på Lasarettet i Motala

  Region Östergötland förlänger avtalet med Capio inom kirurgi, ortopedi och anestesi- och operationsverksamhet vid Lasarettet i Motala i ytterligare två år. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagen. Nämnden förlänger även överenskommelsen om partnerskap med föreningen Novahuset, som arbetar mot sexuellt våld.
 • Aktuellt

  Nya Hälsotecken - när det är akut

  Vid stroke, hjärtstopp och plötslig andnöd är det bråttom till vården. I det nya numret av Hälsotecken kan du läsa om ambulansen och akutmottagningen och när man ska ringa 112.
 • Aktuellt

  Region Östergötland välkomnar statliga infrastruktursatsningar

  Region Östergötland välkomnar satsningarna på länets transportinfrastruktur i den nya nationella planen för transportinfrastruktur. Planen ger bland annat fortsatt klartecken till Ostlänken och satsningen på E22 förbi Söderköping. "Region Östergötland välkomnar att planeringen av nya stambanor fortsätter, där Ostlänken har en viktig roll", säger regionrådet Kaisa Karro (S).
 • Aktuellt

  Att bli mamma som äldre eller som ensamstående förenat med risk

  Äldre kvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor som får barn med hjälp av assisterad befruktning har större risk att få en komplicerad graviditet och har högre sjuklighet. Även deras barn får i högre utsträckning sjukdomsdiagnoser tidigt i livet. Malin Lindell Pettersson har tittat närmare på hälsan hos dessa grupper i sin doktorsavhandling.
 • Aktuellt

  Svåra sömnproblem ökar risken för smärtspridning

  Sömnproblem (insomni) är vanliga hos patienter som söker specialiserad vård för långvarig smärta. Det visar psykologen Tobias Wiklunds avhandling från Linköpings universitet.
 • Aktuellt

  Fortsatt viktigt att hindra smittspridning

  Antalet covid-19-fall minskar tydligt i länet och nationellt. Omikronvarianterna av viruset ger också lindrigare sjukdom hos de flesta. Nu anpassar Region Östergötland riktlinjerna efter det nya normalläget, men skydd mot smitta är fortsatt viktigt. Smittsäkra besök fortsätter att gälla, vilket innebär max en besökare, eller medföljande, per patient.
 • Aktuellt

  Pandemins påverkan på arbetsmiljön i primärvården

  Ökad flexibilitet och mer patientcentrerad vård har upplevts som positivt under pandemin. Men större arbetsbelastning, stort informationsflöde och etiska svårigheter har skapat stress och påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Det visar en studie från Primärvårdscentrum i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Länsgemensam strategi för att förebygga suicid

  När en person inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv är det en stor tragedi för alla som berörs. Region Östergötland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en strategi för att förebygga suicid i Östergötland.
 • Aktuellt

  45—49-åringar erbjuds vaccinering

  Nästa åldersgrupp i fas 4 står nu på tur. På torsdag får personer i åldern 45—49 år erbjudandet om vaccinering till sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.
 • Aktuellt

  Teamarbete avgörande i situationer där patienter och medarbetare kan skadas

  Händelser där patienter och personal skadas väcker starka negativa känslor hos vårdens medarbetare. Ett bra teamarbete har betydelse för patientsäkerheten och tillit till chef och kollegor är avgörande i kritiska situationer. Det visar ny forskning om hälso- och sjukvårdens arbetsmiljö, genomförd av forskare från Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Örebro län.
 • Aktuellt

  Årets konsthantverkare och landsbygdsstipendiat utsedda

  Region Östergötland instiftar ett nytt stipendium till årets konsthantverkare i Östergötland. Denna första gång tilldelas Jack Jakobsson vid Ledbergs krukmakeri priset på 15 000 kronor, som delas ut under Östgötadagarna i september. Regionen har också utsett årets landsbygdsstipendiat, som denna gång blir Arkösunds Intresseförening.
 • Aktuellt

  Två patienter från Ukraina till Universitetssjukhuset i Linköping

  Region Östergötland har tagit emot två patienter från det krigsdrabbade Ukraina. Patienterna flögs på tisdagen till Sverige för vård vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Aktuellt

  ”Uppdraget är en chans att hjälpa fler”

  I slutet av förra året fick Region Östergötland tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård med avancerad kirurgi för kvinnor som drabbats av underlivsskador vid förlossning. Målet är att de första remisserna ska tas emot i höst. Patienter från hela landet ska få bedömningar och vård på Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Aktuellt

  Intensiv planering inför sommaren i sjukvården

  Vården i Östergötland liksom i stora delar av övriga landet går mot en sommar som kommer bli extra ansträngd bemanningsmässigt. Ledningen för hälso- och sjukvården har arbetat intensivt med att planera inför sommaren. Målet är att möta patienternas behov av vård, samtidigt som medarbetarna ska kunna få sin välbehövliga ledighet.
 • Aktuellt

  Lunnevad certifieras för sitt miljöarbete

  Nu har Lunnevads folkhögskola miljöcertifierats. Det uppmärksammades och firades vid en ceremoni på skolan i fredags.
 • Aktuellt

  Gemensam standard för mer tillgängliga hållplatser i länet

  Nu finns en regional standard för hur hållplatser ska utformas för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för så många som möjligt. Region Östergötland har arbetat fram standarden i nära samverkan med funktionshinderrörelsen, väghållarna och länets kommuner.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier