region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Nya rekommendationer för covid-19-vaccination i höst

  Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fortsatt vaccination mot covid-19. Inför höst- och vintersäsongen erbjuds personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom en påfyllnadsdos vaccin.
 • Aktuellt

  Ytterligare tillstånd för högspecialiserad vård till Östergötland

  Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping har fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området osteogenesis imperfekta, OI, en form av ärftlig benskörhet. Det har Socialstyrelsens nämnd för högspecialiserad vård beslutat.
 • Aktuellt

  Pilotprojekt för resor på Norrköpings landsbygd

  Region Östergötland och Norrköpings kommun har presenterat ett förslag på nytt trafikupplägg för Norrköpings landsbygd. Genom två pilotprojekt där skoltrafiken integreras i den allmänna kollektivtrafiken ska ett bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden skapas.
 • Aktuellt

  Region Östergötland deltar på stor konferens om e-hälsa

  Idag startar Vitalis, Nordens ledande konferens och mässa för e-hälsa, och framtidens vård och omsorg. Representanter från Region Östergötland finns på plats för att föreläsa om det utvecklingsarbete som pågår inom länet, bland annat när det gäller precisionshälsa och artificiell intelligens, egenmonitorering och det digitala verktyget Områdesprofiler.
 • Aktuellt

  Första laserbehandlingen av mesial temporallobsepilepsi

  Landets första laserbehandling av mesial temporallobsepilepsi har genomförts vid Universitetssjukhuset i Linköping. Sjukdomen är svårbehandlad med medicin, och jämfört med öppen kirurgi ger den nya metoden mindre risk för komplikationer. Ofta kan patienten åka hem dagen därpå.
 • Aktuellt

  Nu öppnar museet på nytt

  I helgen, 14–15 maj, återinvigs Östergötlands museum i Linköping. Som en av museets huvudmän bidrar Region Östergötland till att finansiera den omfattande renoveringen och att bevara museets kulturella och historiska värden.
 • Aktuellt

  Personuppgiftsincident anmäld efter fel i kallelser

  Ett fel vid utskick av kallelser från Region Östergötland till digital brevlåda har upptäckts. Felet har gjort att ett antal patienter kan ha fått information från andra patienters kallelser. Region Östergötland ser allvarligt på händelsen, som har anmälts som en personuppgiftsincident. Nu pågår felsökning och berörda patienter kontaktas.
 • Aktuellt

  Åtgärdsplan för bättre tillgänglighet inom BUP

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att en åtgärdsplan ska tas fram för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin i länet.
 • Aktuellt

  Flyktingar från Ukraina erbjuds hälsoundersökningar

  Region Östergötland erbjuder nu flyktingar från Ukraina en hälsoundersökning och vaccination mot covid-19. Undersökningarna startar i Norrköping den här veckan och fortsätter sedan i hela länet.
 • Aktuellt

  Innovationspris till team på US Brännskadecentrum

  En innovation från Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping har utsetts till vinnare av årets Medtech4Health Innovation Award. Innovationen har utvecklats av ett team vid kliniken och är ett digitalt verktyg som med hjälp av AI förbättrar uppföljningen av svårläkta sår.
 • Aktuellt

  Rabatt för flyktingar i kollektivtrafiken ska undersökas

  På dagens sammanträde i trafik- och samhällsplaneringsnämnden gavs ett uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna och konsekvenserna av en rabatterad biljett i kollektivtrafiken riktad till asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.
 • Aktuellt

  Femte dosen till personer med nedsatt immunförsvar

  Region Östergötland erbjuder nu en femte vaccindos mot covid-19 till personer med kraftigt och måttligt nedsatt immunförsvar, orsakat av sjukdom eller behandling. Erbjudandet går ut till dem som är 18 år och äldre.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier