region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Ny länstransportplan knyter ihop Östergötland

  I dag antog trafik- och samhällsplaneringsnämnden den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.
 • Aktuellt

  Regional satsning för bättre elförsörjning och hållbar tillväxt

  Region Östergötland satsar dryg en miljon kronor på projektet ELsmarta Östergötland under två år. Projektet ska skapa förutsättningar för bättre elförsörjning och bland annat bidra till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna företag i Östergötland.
 • Aktuellt

  Ökat statsbidrag stärker kultursatsningar i Östergötland

  Region Östergötland får nästan sex miljoner kronor i ökat stöd från Kulturrådet. Det betyder ett stärkt stöd till kulturen i länet. En satsning innebär att Sancta Birgitta klostermuseum blir en del av Östergötlands museum.
 • Aktuellt

  Första medicinska evakueringarna från Ukraina till Sverige genomförda

  De första medicinska evakueringarna av patienter från Ukraina till Sverige har genomförts. Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland koordinerar processen på uppdrag av Socialstyrelsen.
 • Aktuellt

  Barn och unga erbjuds kostnadsfri TBE-vaccination

  Nu erbjuder Region Östergötland barn och unga mellan 3 och 19 år de tre första doserna av TBE-vaccin kostnadsfritt. Vaccinet ges på vaccinationscentralerna i länet och tid bokas via 1177.se.
 • Aktuellt

  VFU-pris till neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset

  Neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping får årets VFU-pris. Avdelningen belönas för ett föredömligt förberedelsearbete för studenterna och för en tydlig strategi som ger trygga handledare.
 • Aktuellt

  Uppföljning för barnens bästa

  Tidigt upptäcka biverkningar, fånga upp barn som behöver stöd och ge dem det även efter sjukdomen. Det är syftet med den strukturerade uppföljning som Universitetssjukhuset i Linköping gör för barn som haft tumörer i centrala nervsystemet. Nu utökas uppföljningsmodellen så att även barn som haft leukemi erbjuds den.
 • Aktuellt

  Region Östergötland samordnar Sveriges patientmottagande från Ukraina

  Region Östergötland kommer att samordna och leda ett eventuellt mottagande av patienter från Ukraina. Ett avtal om det nationella uppdraget har i dag tecknats med Socialstyrelsen.
 • Aktuellt

  Nu införs smittsäkra besök

  Besöksförbudet upphör i Region Östergötlands lokaler eftersom smittspridningen med covid-19 har minskat. Från och med i dag, tisdag 15 mars, gäller nya besöksregler. En besökare per patient tillåts på vårdavdelningar, och en medföljande till mottagningar och undersökningar.
 • Aktuellt

  Regionen får nytt uppdrag att bedriva högspecialiserad vård

  Region Östergötland har fått ytterligare ett tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård, nu inom området neuromuskulära sjukdomar. Det har Socialstyrelsens nämnd för högspecialiserad vård beslutat.
 • Aktuellt

  Drop in i hela Östergötland under vaccinationsveckan

  Pandemin är inte över och det är fortfarande viktigt att vaccinera sig mot covid-19. Den 14–20 mars är det nationell vaccinationsvecka i Sverige och i Östergötland blir det många tillfällen för drop in-vaccinering i hela länet.
 • Aktuellt

  Bästa allmänmedicinska avhandlingen - om en god död

  Hallå där specialistläkare Lisa Kastbom, som har belönats med utmärkelsen Bästa allmänmedicinska avhandling 2021 av Svensk Förening för Allmänmedicin. Avhandlingen handlar om svårt sjuka patienters uppfattning om en god död och planering av vård hos patienter som närmar sig livets slut.
 • Aktuellt

  Fler med övervikt behövde sjukhusvård för covid-19

  Personer med övervikt och fetma var överrepresenterade bland dem som behövde sjukhusvård för covid-19 under den andra vågen av pandemin. Däremot var inte dödligheten högre för den gruppen. Det visar en studie som Region Östergötland har gjort.
 • Aktuellt

  Mödrahälso- och förlossningsvården får bra betyg av kvinnorna

  5 800 kvinnor i Region Östergötland har hittills delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.
 • Aktuellt

  Nytt nummer av Forskning och utveckling på tema digitalt

  I det nya numret av tidningen Forskning och utveckling kan du läsa om nya sätt att ge videoterapi, hur levnadsvanor kan påverkas via mobilen och om digitala mätningar hemifrån av astma och tarmsjukdom. Det är exempel på vård som utvecklas digitalt i Region Östergötland och vid Linköpings universitet.
 • Aktuellt

  Ökad kunskap om hjärtinfarkt som mest drabbar kvinnor

  I FOKUS: INTERNATIONELLA KVINNODAGEN - AKTUELL FORSKNING Spontan kranskärlsdissektion, SCAD, är en typ av hjärtinfarkt som mest drabbar kvinnor. En nationell studie (SweSCAD) som leds från kardiologiska kliniken i Linköping ska öka kunskapen om sjukdomen, bland annat om hur den kan behandlas.
 • Aktuellt

  Gott förtroende för länets hälso- och sjukvård

  Tre av fyra östgötar anger att de har ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet. Huvuddelen anser också att väntetiderna till primärvård och sjukhus är rimliga, samt att vården ges på lika villkor. Det visar resultatet i Hälso- och sjukvårdsbarometern.
 • Aktuellt

  US listas bland världens bästa sjukhus

  Universitetssjukhuset i Linköping (US) rankas som ett av de 250 bästa sjukhusen i världen. Detta enligt en sammanställning som tidskriften Newsweek har gjort. ”Det är mycket glädjande”, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.
 • Aktuellt

  Europeisk utmärkelse till röntgenkliniken för Årets vetenskapliga artikel

  Forskare vid röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, belönas med utmärkelsen Årets vetenskapliga artikel av AuntMinnie Europe, ett av världens största radiologiska nätverk. Studien visar att MR-relaterade incidenter är kraftigt underrepresenterade och att utbildningsinsatser behövs omgående i vården.
 • Aktuellt

  Uttalande från regionstyrelsen med anledning av läget i Ukraina

  Regionstyrelsen gör ett gemensamt uttalande med anledning av läget i Ukraina. "Det är av yttersta vikt att vi gör allt i vår makt för att bistå med det vi kan till Ukraina, på alla nivåer – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt", skriver företrädare för samtliga partier i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Två verksamheter delar på miljöpris

  Avdelning 13 GAVA på Lasarettet i Motala och fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping tilldelas Region Östergötlands miljöpris 2021. De får det för sitt målmedvetna och strukturerade arbete med många mindre miljöinsatser som sammantaget gör skillnad.
 • Aktuellt

  Avdelning på Vrinnevisjukhuset drabbad av MRSA

  Neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset har upptäckt fall av den multiresistenta bakterien MRSA. Provtagning, smittspårning och andra insatser har genomförts för att kartlägga och stoppa fortsatt smittspridning.
 • Aktuellt

  Stöd till tandvårdsrädda upphandlas

  Region Östergötland gör en ny upphandling av stöd till personer som lider av extrem tandvårdsrädsla. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagens sammanträde.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier