region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Ökad användning av e-tjänster på 1177.se

  Region Östergötlands e-tjänster på 1177.se används allt mer. Förra året ökade antalet inloggningar med nära 65 procent, jämfört med 2020.
 • Aktuellt

  Drop in-vaccination för barn och unga

  På söndag den 27 februari gör Region Östergötland en extra satsning på drop in-vaccinering mot covid-19 för barn och ungdomar mellan 12 och 18 år på vaccinationscentralerna i länet. Vårdnadshavare måste ge sitt samtycke.
 • Aktuellt

  Ovaccinerade överrepresenterade i vården

  Ovaccinerade personer var kraftigt överrepresenterade bland dem som behövde sjukhusvård på grund av covid-19 under augusti-december förra året. Och de allra flesta som behövde intensivvård under perioden var ovaccinerade. Det visar en granskning som Region Östergötland har gjort.
 • Aktuellt

  Uppföljning del av vaccinationsarbetet

  För att kunna erbjuda enkel vaccination till så många som möjligt har Region Östergötland följt upp varför en del inbokade vaccinationstider inte utnyttjas. ”Vaccinering är fortsatt viktigt, och vi ville få en bättre bild av varför vissa bokar om, bokar av, eller helt enkelt uteblir från sin tid. Vårt mål är att underlätta så mycket som möjligt för östgötarna”, säger Kerstin Jonsson, vaccinsamordnare i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Aktuella frågor om EU i årsöversikt

  Årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt är klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv och finns i både digital och tryckt form.
 • Aktuellt

  Trycker på staten om Händelöleden

  Det är avgörande att få till en koppling mellan riksväg 51, E4 och Norrköpings hamn. Därför lyfter Region Östergötland fram Händelöleden som extra viktig i ett yttrande till regeringen kring den nationella planen för transportinfrastruktur.
 • Aktuellt

  Nytt regionalt serviceprogram tas fram

  Ett nytt regionalt serviceprogram som ska gälla till och med år 2030 kommer att tas fram. Stöd för att drivmedelsstationer på landsbygden ska kunna möta nya lagkrav prioriteras i det uppdaterade programmet för 2022. Det har trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutat.
 • Aktuellt

  Fortsatt omstartsstöd ska lindra effekterna av pandemin

  Pandemin påverkar fortfarande flera sektorer i samhället. Därför har regionutvecklingsnämnden i dag beslutat att satsa ytterligare tre miljoner kronor för att lindra effekterna av pandemin i Östergötland. Insatserna rör bland annat idrott för barn och unga och vuxenutbildning.
 • Aktuellt

  Tid för sjuksköterskor att söka specialistutbildning

  ”Teamsamverkan i en operationssal är verkligen speciell”, säger Lisa Pålman som studerar till operationssjuksköterska. Nu har du som är sjuksköterska åter chansen att göra som Lisa, gå en specialistutbildning och samtidigt behålla din grundlön.
 • Aktuellt

  Region Östergötland värd för nationell konferens

  – Det är inte så lätt att skapa en tillåtande uppmuntrande miljö där vi kan lyfta oss i håret och våga tänka något tidigare otänkbart tillsammans. Det menade Bodil Jönsson, professor emerita och författare, när hon avslutade Reglabs årskonferens med Region Östergötland som årets värd.
 • Aktuellt

  En fjärde dos till alla från 80 år

  Från och med 21 februari erbjuder Region Östergötland en fjärde dos covid-19-vaccin till alla som är 80 år och äldre, till de som bor på särskilda boenden för äldre, och till personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Alla i de berörda grupperna får en personlig inbjudan inom de närmaste veckorna.
 • Aktuellt

  Nya starter av specialistutbildning för undersköterskor

  Specialistutbildningen för undersköterskor i akut- och intensivvård kommer att fortsätta med tre nya omgångar i Linköping de kommande åren. ”Det är jätteroligt”, säger utbildningsledare Cecilia Andersson.
 • Aktuellt

  Ny regional barnmiljöhälsorapport presenterad

  Drygt 9 av 10 föräldrar skattar sina barns hälsa generellt som god eller mycket god. Samtidigt ökar andelen barn som besväras av buller, trötthet och huvudvärk och en mindre andel barn vistas någon gång i veckan i park eller grönområde. Bland tolvåringarna är det fler flickor än pojkar som oroar sig för klimatet. Det visar den senaste barnmiljöhälsorapporten från Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Testning för allmänheten upphör 9 februari

  Den 9 februari släpps större delen av restriktionerna och åtgärderna mot covid-19. Det innebär bland annat att de allra flesta inte längre behöver testa sig vid symtom. - Man ska stanna hemma om man är sjuk och vaccinera sig för att skydda sig själv och andra, säger Rickard Lundin, sjukvårdsledare i särskild sjukvårdsledning i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Markant ökning av antalet ambulansuppdrag

  Förra året utförde länets ambulanser drygt 64 000 transporter, en ökning med cirka 4 700 jämfört med året innan. Samtidigt visar statistiken att en tredjedel av uppdragen handlade om fall där personen inte behövde en ambulans, avböjde vård, eller inte fanns på plats.
 • Aktuellt

  Åtta av tio nöjda med primärvården

  Åtta av tio östgötar ger ett gott betyg till primärvården. Det visar Nationell patientenkät från Sveriges kommuner och regioner. Region Östergötlands samlade resultat i undersökningen ligger nära riksgenomsnittet.
 • Aktuellt

  Ändrat intervall för tredje dosen

  Folkhälsomyndigheten har minskat intervallet för den tredje dosen vaccin mot covid-19 från fem till tre månader. Alla invånare i Östergötland som berörs av beslutet får i veckan ett brev från Region Östergötland med erbjudande om vaccinering.
 • Aktuellt

  Avsiktsförklaring om vårdcentrum i Kinda

  Region Östergötland och Kinda kommun tecknar en gemensam avsiktsförklaring om att etablera ett vårdcentrum i Kinda. Initiativet är en del i omställningen till nära vård och målet är en öka tryggheten och kontinuiteten för patienten.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier