region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Region Östergötland bäst på preventivt arbete mot tobak

  Enligt en enkät från Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård är Region Östergötland den region i landet som har kommit längst i sitt förebyggande arbete mot användning av tobak.
 • Aktuellt

  Infertilitet vanligare hos män födda underviktiga

  Män som föds små för tiden har en ökad risk för barnlöshet och en ökad risk för att behöva ICSI och spermiedonation för att bli fäder. Det visar Susanne Liffners avhandling från Linköping.
 • Aktuellt

  Tredje dosen till alla från 18 år och uppåt

  Region Östergötland erbjuder nu en tredje dos vaccin mot covid-19 till alla som är 18 år eller äldre. Breven skickas i intervaller, och först ut är de personer där sex månader har passerats sedan den senaste vaccindosen.
 • Aktuellt

  Egenprovtagning fördubblar testkapaciteten

   Region Östergötland inför nu egenprovtagning för covid-19. Personer med symtom kan själva ta ett PCR-test, lämna in och snabbt få svar. Det här underlättar inte minst för barn och ökar möjligheten till provtagning. Länets testkapacitet fördubblas, från cirka 6 000 prov i veckan till 12 000.
 • Aktuellt

  Kraftig ökning av säsongsinfluensa i länet

  Influensan ökar just nu kraftigt i Östergötland. Fler patienter läggs in på sjukhus i takt med att smittan i samhället ökar. "Det är oerhört viktigt att alla som har symtom stannar hemma. Det räcker inte att testa negativt för covid-19. Influensan kan innebära en lika hög risk för allvarlig sjukdom som covid-19 för riskgrupperna", säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.
 • Aktuellt

  Problem att nå Region Östergötlands IT-tjänster för vissa användare

  Just nu kan vissa användare inte komma åt Region Östergötlands IT-tjänster och IT-system. Regionen har begränsat åtkomsten under tiden som åtgärder görs för att minska risken för IT-intrång med anledning av den sårbarhet som upptäcktes globalt förra veckan.
 • Aktuellt

  Dos 3 erbjuds till ytterligare grupper

  Region Östergötland erbjuder nu en tredje dos covid-19-vaccin till personer som är 18 år eller äldre och ingår i riskgrupp. Alla som är 50 år och äldre inkluderas också i den här omgången.
 • Aktuellt

  Lymfödem vanligt efter behandling av livmodercancer

  Var tredje till femte kvinna drabbas av lymfödem efter behandling av livmodercancer. Livskvaliteten påverkas negativt vid lymfödemutvecklig, visar överläkaren Madelene Wedins avhandling.
 • Aktuellt

  Region Östergötland åter i stabsläge

  Region Östergötland inför åter särskild sjukvårdsledning och går upp i stabsläge med anledning av det allt högre trycket på hälso- och sjukvården i länet.
 • Aktuellt

  Nationellt uppdrag att skriva vägledning för säkra personförflyttningar

  En forskargrupp vid Region Östergötland och Linköpings Universitet har fått ett nationellt uppdrag att skriva en vägledning för säkra personförflyttningar. Vägledningen som baseras på aktuell forskning, ska vara ett stöd för hur arbetsplatser kan arbeta både strategiskt som praktiskt för att personförflyttningar ska vara säkra för vårdpersonal och patienter.
 • Aktuellt

  Digital skola för personer med kranskärlssjukdom

  Kunskap om sin sjukdom och information kring att förändra sina levnadsvanor. Det kan patienter med kranskärlssjukdomar nu få i en digital hjärtskola på Lasarettet i Motala.
 • Aktuellt

  Intensivt arbete för att erbjuda testning

  Många vill boka provtagning för covid-19 just nu. Region Östergötland har tredubblat sin testverksamhet på två veckor och arbetet för att ytterligare skala upp pågår intensivt, men i nuläget uppstår väntetider.
 • Aktuellt

  Dos 3 till personer i riskgrupp som är 50 år och äldre

  Region Östergötland erbjuder nu en tredje vaccindos mot covid-19 till personer som är 50 till 59 år och befinner sig i riskgrupp. Till de digitala brevlådorna kommer erbjudandet i dag, fredag. Med vanlig post anländer det i början av nästa vecka.
 • Aktuellt

  Nya virusvarianten omikron påträffad i Östergötland

  Ett fall av virusvarianten omikron har konstaterats i Östergötland. Det handlar om en person som sannolikt har smittats i Sydafrika.
 • Aktuellt

  Stor patientnytta med unik fotonräknande datortomograf

  En av världens första fotonräknande datortomografer finns nu på forskningscentrumet CMIV vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Genom rejält lägre stråldoser och mycket skarpare bilder kommer den att ge stor nytta för patienterna.
 • Aktuellt

  Regionen ökar sin kapacitet för provtagning

  Region Östergötland ska skyndsamt öka sin kapacitet för att erbjuda testning för covid-19. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.
 • Aktuellt

  Engångssatsning på 297 miljoner förstärker hälso- och sjukvården

  Ett resurstillskott på 297 miljoner kronor ska förstärka hälso- och sjukvården i Östergötland under nästa år. Tillskottet ska bland annat användas för vård som fått skjutas fram under pandemin, utvecklingen av nära vård och arbetet med goda arbetsvillkor.
 • Aktuellt

  Kirurgi i väpnade konflikter

  Måns Muhrbecks avhandling från Katastrofmedicinskt centrum syftar till att öka kunskapen kring hur kirurgiska resurser används i resursknappa konfliktmiljöer. Målsättningen är att identifiera metoder för att förutsäga och mäta det kirurgiska resursbehovet och göra användandet mer effektivt.
 • Aktuellt

  Vaccination mot TBE subventioneras

  Vaccination mot TBE kommer från nästa år att subventioneras i Östergötland. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagen. För barn under 18 år blir grundvaccinationen avgiftsfri.
 • Aktuellt

  Faktorer innan födseln kan påverka diabetesrisk

  Övervikt hos mamman under graviditeten samt hög födelsevikt verkar vara faktorer som bidrar till att öka risken för typ-1 diabetes. Det visar ST-läkaren Nina Lindells avhandling som bygger på populationsbaserade registerstudier.
 • Aktuellt

  Nytt nummer av Hälsotecken på tema mage

  Runt var tionde vuxen har någon form av IBS, som också kallas för känslig tarm. Många har en inflammatorisk tarmsjukdom som ofta kräver särskild kost och påverkar livet. Temat i det nya numret av Hälsotecken är magen, där du kan läsa om symtom, behandlingar och råd om egenvård.
 • Aktuellt

  Tredje dosen till personer i riskgrupp över 60 år

  Region Östergötland erbjuder nu en tredje vaccindos mot covid-19 till personer från 60 till 64 år som befinner sig i riskgrupp. I dag, fredag, får de erbjudandet om vaccinering i sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.
 • Aktuellt

  Aktiviteter för att stärka och utveckla demokratin

  I år firar den svenska demokratin 100 år – i valet 1921 kunde kvinnor för första gången rösta i val till riksdagen. För att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genomförs en rad aktiviteter i Östergötland som stärker och utvecklar demokratin.
 • Aktuellt

  Satsning ska öka kunskap om barncancer

  Alla barn som insjuknar i cancer kommer genom sina vårdnadshavare att erbjudas ingå i en särskild satsning inom Genomic Medicine Sweden. Satsningen ska öka kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättra möjligheterna att ställa en snabbare och mer detaljerad diagnos.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier