region-ostergotland

Region Östergötland ser risker för patientsäkerhet vid strejk

Efter en bedömning av vad en strejk skulle innebära för sjukvården konstaterar Region Östergötland att det finns risk för fara för människors liv eller risk för bestående ohälsa hos patienter om strejken skulle träda ikraft. Därför har arbetsgivaren skickat en begäran om förhandling angående samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Östergötland.

Vårdförbundet varslade på tisdagen om strejk i Region Östergötland från 4 juni. Varslet riktar sig mot Universitetssjukhuset i Linköping och gäller sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. En bedömning som gjorts sedan varslet kom visar att konsekvenserna av en sådan strejk skulle bli omfattande.
Region Östergötland har därför skickat en framställan till Vårdförbundet där regionen påtalar att strejken medför en fara för människors liv och hälsa och därför är samhällsfarlig.

– Vårt fokus är patientsäkerheten. Vi ansvarar för att våra patienter ska få den vård som de behöver och inte riskera deras liv och hälsa. Vi ser nu uppenbara risker för våra patienter under en fortsatt konflikt och vi har därför har vi känt oss tvungna att vidta den här åtgärden, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Syftet med den begäran om förhandling som skickats till Vårdförbundet i Östergötland är att minska riskerna för att fara för människors liv eller risk för att bestående ohälsa uppstår. Utöver den varslade strejken omfattar förhandlingen också den blockad mot övertid och mertid som trädde i kraft den 25 april. Här har regionen följt utvecklingen fortlöpande under konflikten och konstaterar att även den utgör en risk för människors liv och hälsa.

– Vi respekterar de spelregler som finns på arbetsmarknaden och Vårdförbundets rätt att vidta konfliktåtgärder. Att vi nu går vidare med den här åtgärden är helt kopplat till vår oro för att patientsäkerheten kan komma att äventyras, säger Karl Landergren.

En av konsekvenserna med blockaden mot övertid och mertid är att avsevärt färre röntgenundersökningar kan göras på Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala, vilket gör att köerna till röntgen blir längre. De konsekvenser som regionen ser med en strejk rör främst den akuta vården.

– Här ser vi att delar av den akuta vården på Universitetssjukhuset skulle vara svår att upprätthålla vid en strejk, säger Karl Landergren.

Arbete pågår nu med att hitta olika sätt att minimera effekterna av konfliktåtgärderna om de skulle bryta ut. Om strejken träder i kraft den 4 juni sker det samtidigt som semesterperioden inom Region Östergötland startar. Regionens verksamheter har redan anpassats för att medarbetarna ska få semester samtidigt som östgötarna ska kunna få akut vård och vård som inte kan vänta.

– En strejk skulle därför slå extra hårt eftersom den skulle innebära ytterligare minskad kapacitet att ta hand om de patienter som behöver vård och det finns risk att regionen kan behöva dra in semestrar och omfördela personal.

Text: kommunikationsenheten


Viktigt att söka vård vid behov

Om du är i behov av vård ska du söka den som vanligt. Vid behov av akut vård och vård som inte kan vänta, tveka inte att söka vård.

Om du kallats till ett besök eller behandling ska du utgå ifrån att denna kommer att bli av. Om den ställs in kommer information från den vårdgivare du ska besöka.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier