region-ostergotland

Regionen bjuder in till ABC-partnerskap för stärkt psykisk hälsa

Att göra något som känns meningsfullt tillsammans med andra har visat sig vara ett bra sätt att motverka psykisk ohälsa. Region Östergötland arbetar sedan några år med konceptet ABC för god psykisk hälsa inom primärvård och tillsammans med flera kommuner. Nu bjuder regionen in andra aktörer att bli ABC-partner.

Majoriteten av invånarna i Östergötland har ett gott psykiskt välbefinnande, men andelen som besväras av psykisk ohälsa ökar här liksom i resten av landet. Det gäller särskilt bland unga kvinnor och äldre över 80 år och utrikesfödda har över lag sämre psykisk hälsa än inrikesfödda.

Konceptet ABC för god psykisk hälsa syftar till att uppmuntra de beteenden som får oss att må bra. ABC står för Act, Belong, Commit, och har utvecklats i Australien, där det används sedan 20 år.

ABC bygger på forskning kring friskfaktorer för psykisk hälsa. A står för aktivitet, och då inte bara i fysisk mening utan också socialt, mentalt och andligt. Att känna samhörighet med andra (Belong) och att engagera sig i något som känns meningsfullt (Commit) är de andra hörnstenarna.

– Det handlar inte bara om att hjälpa den som mår dåligt att må bättre – utan också om att den som mår bra ska se och kunna bevara de beteenden som får en att må bra, säger Elin Färnstrand, psykolog och processtödjare för ABC för psykisk hälsa i Region Östergötland.

Region Östergötland har arbetat med ABC för god psykisk hälsa inom primärvård och i samverkan med några av länets kommuner sedan 2021. Hittills har initiativet riktat sig primärt mot äldre, en målgrupp där den psykiska ohälsan ökar med stigande ålder. Nu vill regionen bredda samarbetet till fler delar av samhället och fler målgrupper. Därför bjuds nu även aktörer inom föreningsliv och näringsliv in att bli ABC-partner.

– Vi vill öppna för ett närmare samarbete med föreningsliv och näringsliv som vill arbeta med psykisk hälsa. Det handlar inte om att olika aktörer ska börja göra nya saker, utan se till det man har idag och kanske skruva lite på det som redan finns, säger Elin Färnstrand.

Studieförbundet Vuxenskolan är först ut som ABC-partner från föreningslivet. I Östergötland har Studieförbundet Vuxenskolan bland annat arbetat tillsammans med Norrköpings kommun för att bryta ensamhet bland äldre i utvalda stadsdelar, och med seniorklubben Miramar i Skäggetorp i Linköping. Man har också arbetat med liknande projekt som riktat sig till ukrainska flyktingar.

– I ABC för god psykisk hälsa såg vi ett bra material att samlas kring. Det är enkelt för människor att ta till sig och kan användas för olika målgrupper, berättar Cristina de Amaral, som är verksamhetsansvarig för det sociala området vid Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland.

Nu arbetar de för att introducera ABC-materialet bland personer som kan fungera som cirkelledare för gruppträffar med ABC-budskapet som grund.

– Det finns många olika möjligheter att starta ett samtal om sitt mående. Man kan reflektera tillsammans, på egen hand, eller både och. Här kan vi inom folkbildningen bidra till att skapa möten där det ena kan leda till det andra, menar Cristina de Amaral.

Läs mer

Om ABC för invånare Länk till annan webbplats.

Om ABC för för vårdgivare och samarbetspartners Länk till annan webbplats.

Text: kommunikation

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier