region-ostergotland

1177 direkt pausas

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ett temporärt uppehåll under 2024 av tjänsten 1177 direkt. Bakgrunden är regionens ansträngda situation med bland annat hyrutfasning och varsel.

Den nya, digitala ingången till vården med chattfunktion, 1177 direkt, infördes under första halvåret 2023. Syftet var att möta invånarens efterfrågan av nya vägar att komma i kontakt med vården samt att minska efterfrågan av digital utomlänsvård. Målet var även att använda vårdens resurser på ett mer effektivt sätt.

Samtidigt har det ekonomiska läget i regionen med hyrutfasning, varsel om uppsägningar och åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen, lett till en ansträngd situation i hälso- och sjukvården. Verksamheten bedömer att införandet av nya digitala tjänster, inte är ett effektivt nyttjande av resurser just nu.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat om temporärt uppehåll av 1177 direkt, samt att en handlingsplan för ett återinförande av en digital tjänst ska tas fram. Eventuella effekter på telefontillgänglighet och digitala utomlänsbesök ska också följas upp.

– Digitala tjänster är en viktig del i att lösa framtidens behov av hälso- och sjukvård. Det är vår målsättning att återigen kunna erbjuda våra invånare denna typ av digitala ingång till vården, men mot bakgrund av det ekonomiska läget och den tuffa bemanningssituationen
kan vi just nu inte upprätthålla en tillräcklig bemanning av tjänsten 1177 direkt, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Relaterad information

  • 1177 direkt, infördes på vårdcentralsverksamheterna och rehabiliteringsverksamheterna inom närsjukvårdscentrumen under första halvåret 2023. I september anslöts även den upphandlade rehabiliteringsverksamheten till tjänsten.
  • Det temporära uppehållet gäller den digitala ingången till vården där invånarna kan chatta med vårdpersonal, få råd om vad de kan göra själv i form av egenvård eller få en bokad tid på vårdcentralen.
  • Övriga tjänster i 1177, såsom 1177.se och 1177 på telefon, fortsätter att fungera på samma sätt som tidigare.
  • Övriga digitala kontaktvägar till vården via 1177.se såsom att kontakta vården, av- eller omboka tid med mera fungerar också som tidigare.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier