region-ostergotland

Vårdförbundets blockad har trätt i kraft

Vårdförbundets övertidsblockad trädde i kraft på torsdagen klockan 16.00. Konflikten berör samtliga regioner. Region Östergötland har förberett sig för att hantera konsekvenserna av blockaden.

Vårdförbundet har infört övertids-, mertids- och nyanställningsblockad efter att förhandlingen om nya avtal strandat. Berörda yrkeskategorier är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, samt de inom dessa yrkesgrupper med specialistfunktion inklusive chefer.

Region Östergötland har analyserat vilka konsekvenser blockaden kan få för berörda verksamheter och planerat för hur dessa konsekvenser ska kunna hanteras.

– Utgångspunkten är att patientsäkerheten alltid måste värnas. Om konflikten skulle bli utdragen ser vi en risk för försämrad tillgänglighet i ett redan ansträngt läge för hälso- och sjukvården i länet. En möjlig konsekvens är att vi kan bli tvungna att skjuta upp planerad vård för att prioritera akut vård och vård som inte kan vänta, säger Karl Landergren, medicinsk direktör.

– Regionen respekterar de spelregler som finns på arbetsmarknaden och Vårdförbundets rätt att vidta konfliktåtgärder, men läget är bekymmersamt. Vi ser över vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minimera de negativa konsekvenserna av blockaden och det finns en plan för när skyddsarbete kan bli aktuellt, säger Anna Cederlöf, tillförordnad HR-direktör.

För patienter gäller den information de fått av vårdgivare, om inget annat besked ges. Om man kallats till ett besök eller behandling ska man alltså utgå ifrån att denna kommer att bli av. Om man är i behov av vård ska man söka den som vanligt.

Text: kommunikation

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier