region-ostergotland

Region Östergötland varslar 900 om uppsägning

Region Östergötland lägger ett varsel om uppsägning som omfattar 900 anställda. Det har regionstyrelsen idag beslutat. Bakgrunden är det mycket allvarliga ekonomiska läget i regionen, som kräver fler åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Vid sitt sammanträde idag har regionstyrelsen beslutat att varsla 900 anställda i Region Östergötland om uppsägning. Förslaget har förhandlats med de fackliga organisationerna i regionens samverkansgrupp.

– Det är ett beklagligt men tyvärr oundvikligt beslut, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M). Region Östergötland är i ett extremt utmanande ekonomiskt läge och de åtgärder som tidigare beslutats och pågår har inte fått tillräcklig effekt. Tvärtom fortsätter underskottet i hälso- och sjukvården att öka och det krävs ytterligare krafttag för att vi ska kunna vända utvecklingen.

Hälso- och sjukvårdens resultat 2023 är minus 1 667 miljoner kronor. Trots olika åtgärder under året för att bromsa kostnadsutvecklingen har resultatet under hösten kraftigt försämrats.

Tidigare beslutade åtgärder är bland annat anställningsstopp, utfasning av bemanningsföretag och minskade personalkostnader motsvarande 6 procent inom hälso- och sjukvården, samt effektiva inköp och restriktivitet och prioritering bland investeringar. Likaså har den administrativa organisationen inom regionledning och verksamhetsstöd setts över och minskats. Förutsatt att åtgärderna får full effekt beräknas de minska kostnaderna men de räcker inte för att nå en ekonomi i balans.

Nu inleds dialog med facken inför start av förhandlingsprocessen. Varslet om uppsägning omfattar 900 anställda och kommer framför allt att beröra de grupper som har ökat mest de senaste åren. Två yrkesgrupper, läkare och sjuksköterskor, är undantagna från varsel. Antalet anställda inom dessa kategorier regleras istället genom anställningsstopp med särskild behovsprövning. Även Folktandvården och regionens skolor är undantagna.

– Jag vill understryka att alla regionens medarbetare gör värdefulla insatser, men tyvärr ger det ekonomiska läget oss inget val. Sedan början av 2020 har antalet anställda ökat med drygt 1 000 personer och det är inte hållbart, säger Marie Morell.

Text: kommunikationsenheten

Om varslet

Region Östergötland måste enligt främjandelagen informera arbetsförmedlingen inför omfattande nedskärningar. Om mer än 100 personer berörs ska arbetsgivaren informera arbetsförmedlingen 6 månader innan uppsägningarna träder i kraft. Den formella orsaken som anges är arbetsbrist.

De yrkeskategorier som omfattas av varslet är administrativ personal, medicinsk-teknisk personal, social-terapeutisk personal och övrig vårdpersonal. Läkare och sjuksköterskor är undantagna. Det beräknas ta tre till fyra månader innan det är klart vilka personer som blir varslade om uppsägning.

Region Östergötland har cirka 14 600 anställda.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier