region-ostergotland

Avgift införs för viss vaccination mot covid-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sagt ja till en ny överenskommelse med Östergötlands stadsmission, där människor i utsatthet ges möjlighet till sjukvård i Stadsmissionens lokaler. Nämnden beslutade även om avgifter för viss vaccination mot covid-19.

Den 1 april införs en avgift vid vaccination mot covid-19 till personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid årsskiftet upphörde den statliga ersättning som regionerna tidigare fått för hela uppdraget med vaccination mot Covid-19. Själva vaccinet är fortsatt kostnadsfritt för regionerna men Region Östergötland kommer att ta ut en patientavgift vid vaccination mot covid-19 för personer som inte tillhör Folkhälsomyndighetens rekommenderade grupper. I nuläget är kostnaden 250 kronor per injektion.

Region Östergötland erbjuder fortsatt avgiftsfri vaccination mot covid-19 för personer inom Folkhälsomyndighetens rekommenderade grupper.

Överenskommelse med stadsmissionen

En ny överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknas med Östergötlands Stadsmission. Överenskommelsen innebär att en vårdgivare ska bedriva hälso- och sjukvård i Stadsmissionens lokaler. Målgruppen innefattar alla i länet som lever i en utsatt livssituation som Stadsmissionen kommer i kontakt med.

– Det här är ett sätt att samverka i samhället för att nå en utsatt grupp i behov av hälso- och sjukvård, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig verksamhet och den idéburna sektorn inom komplexa samhällsutmaningar, där varje aktör bidrar med resurser.

Region Östergötlands tidigare överenskommelser om idéburet partnerskap med Östergötlands Stadsmission går ut den 14 mars i år. Den nya överenskommelsen gäller från den 15 mars 2024 och två år framåt, med möjlighet till förlängning. Region Östergötland bidrar med 600 000 kronor årligen.

Klimatrehabilitering tas bort

Region Östergötland tillhandahåller sedan flera år tillbaka intensivrehabilitering i varmt klimat, ofta kallat klimatrehabilitering, till tre patientgrupper: vuxna personer med psoriasis, vuxna personer med neurologisk sjukdom eller skada samt barn och ungdomar med reumatisk sjukdom.

Personer med neurologisk sjukdom eller skada respektive reumatisk sjukdom har de senaste åren kunnat erbjudas klimatrehabilitering via Region Jönköpings läns avtal. Avtalet löper ut i november och kommer inte att förnyas. Från år 2025 kommer dessa patientgrupper inte längre erbjudas intensivrehabilitering i varmt klimat, har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Patienterna kan istället erbjudas intensivrehabilitering i Östergötland.

En kartläggning av hur intensivrehabilitering för vuxna personer med neurologisk sjukdom eller skada eventuellt behöver stärkas ska genomföras och återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden under 2024.

För patientgruppen med psoriasis har Region Östergötland ett upphandlat avtal om klimatrehabilitering.

Text: Maria Hedberg

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier