region-ostergotland

Hjärtinfarktsvård i Motala på förstaplats i Swedeheart

Lasarettet i Motala är på delad förstaplats i det nationella kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport för 2023.

Swedeheart är ett kvalitetsregister för landets hjärtsjukvård som följer upp resultaten utifrån ett antal parametrar. I årsrapporten över hjärtinfarktsvård under 2023 är Lasarettet i Motala tillsammans med sjukhuset i Västerås på förstaplats med 10 poäng av 11 möjliga.

Vi är jätteglada och stolta över förstaplatsen. Det här är resultatet av ett bra teamarbete inom hjärtenheten, inom medicinska specialistkliniken och över sjukhusgränserna, säger överläkare Anne Eriksson, som är kardiolog och medicinskt ledningsansvarig vid medicinska specialistkliniken på Lasarettet i Motala.

Swedeheart redovisar resultaten för behandlingsåtgärder som Socialstyrelsen rekommenderar med hög prioritet i sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Här redovisas också hur stor andel av patienterna där vårdkvaliteten har registrerats och andel patienter som når behandlingsmål för att förebygga återinsjuknande. Det handlar bland annat om att återställa blodflödet i kranskärlen inom en viss tid, att använda rekommenderade blodförtunnande läkemedel och läkemedel för att nå målnivåer för blodtryck och blodfetter. Men även förebyggande insatser som får den som drabbats av hjärtinfarkt att sluta röka och att delta i och fullfölja program för fysisk aktivitet ingår.

Vi har arbetat hårt och strukturerat och väldigt målmedvetet med vår uppföljning, där framför allt våra hjärtsjuksköterskor på mottagningen gjort en fantastisk insats, berättar Anne Eriksson.

Lasarettet i Motala har även tidigare haft bra placeringar i Swedehearts sammanställningar men det är första gången som sjukhuset är på första plats.

Text: kommunikation

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier