region-ostergotland

Dubbla vinnare när Etikpriset delades ut

Sju personer poserar med prischeckar och diplom.
Nöjda prisvinnare och prisutdelare. Från vänster: Kajsa Hansen; Marie Morell, regionråd; Daniel Brehmer, Erika Hörlin; Ulrica Swartling, etikrådets ordförande; Nils Baptist, kommunfullmäktiges ordförande; Sara Fahlander. Saknas gör Maria Andersson, som inte kunde närvara.

Cancer- och lungsjukvårdsenheten och akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping, är båda vinnare av Etikpriset 2023. Förutom diplom och ära får avdelningarna dela på prissumman 75 000 kronor.

– Fantastiskt roligt. Det är ett kvitto på att det arbete som vi har lagt ner för att stärka den psykologiska tryggheten i teamet, uppskattas och ses som en viktig del för att stärka teamarbetet, säger Kajsa Hansen, sjuksköterska, och Daniel Brehmer, vårdenhetschef.

De har utvecklat en reflektionsmall som i dag används på både onkologsektionen och lungsektionen. Huvudfokus ligger på kommunikation, omvårdnad, etik och arbetsmiljö. Frågorna tar upp allt från ordinationer av läkemedel och inskrivning av patienter, till arbetsbelastning och patientsamtal.

– Vi vill att teamet ska kunna samlas innan arbetspassets slut för att säkra upp arbetsmiljön och att arbetet har fungerat enligt rutiner. Det är viktigt att kunna lämna arbetet på plats och inte ta med hem. Där fyller teamet en viktig roll för att säkra psykologisk trygghet för varje medarbetare, säger Kajsa Hansen och Daniel Brehmer.

Akutmottagningen har bland annat genomfört utbildningar för personalen med hjälp av patienter. Initiativtagare till det arbetet är Erika Hörlin, avancerad specialistsjuksköterska, Sara Fahlander, specialistsjuksköterska och Maria Andersson, enhetschef.

– Vi ville hitta ett sätt att vidareutveckla och ”vässa” personcentrerad omvårdnad på akutmottagningen, och samtidigt införa någon form av patientmedverkan i verksamheten, säger de.

I det läget kom de i kontakt med Funktionsrätt Östergötland (FRÖ), och ordnade till att börja med en workshop tillsammans med dem, för att hitta utbildningsområden och utbildningsformer som kändes relevanta. Sedan dess har akutkliniken genomfört olika typer av utbildningsmoment tillsammans med FRÖ.

– Gemensamt för alla utbildningar har varit att de fokuserar på olika omvårdnadsområden så som kommunikation och information. Företrädare från FRÖ har deltagit aktivt i scenarioövningar, workshops eller gett sitt perspektiv via föreläsning.

– Vi är förstås jätteglada över priset! Det är väldigt kul att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet, säger akutmottagningens prisvinnare.

Prisutdelningen ägde rum i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 13 februari.

Text: Maria Hedberg

Etikpriset

Region Östergötland arbetar aktivt med frågor kring etik och bemötande. För att stimulera och synliggöra detta arbete har regionen delat ut Etikpriset sedan 2017.

Etikpriset ska delas ut till en grupp i Region Östergötland verksam inom hälso- och sjukvård som medvetet arbetat för att främja gott bemötande och ett etiskt förhållningssätt.

Kandidater kan nomineras av både personer verksamma inom Region Östergötland och av allmänheten.

En grupp bestående av ordförande för etikrådet, chefsläkare, hälso- och sjukvårdsdirektör och andra representanter från Region Östergötland utser pristagare.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier