region-ostergotland

Avdelning C126 Thoraxkirurgi vinner VFU-pris

Sex personer i en sjukhuskorridor ser glada ut. En kvinna håller en blombukett, en kvinna håller ett diplom.
Stolta pristagare! 2024 års VFU-pris tilldelas Thorax-kärlkliniken avdelning C 126 vid Universitetssjukhuset i Linköping. Från vänster Angelika Nordin, Linda Wilson, Maria Vanhanen, Jens Westerberg, Camilla Gustavsson, Anna Cederlöf.

Avdelning C126 Thoraxkirurgi på Universitetssjukhuset i Linköping tilldelas årets VFU-pris. ”Dagens student – framtidens kollega, det är så vi tänker”, säger Camilla Gustavsson, vårdenhetschef.

VFU-priset delas ut varje år till en vårdenhet i Region Östergötland som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom olika områden.

– Det känns fantastiskt. Som chef vill jag gärna lyfta fram hela teamet, från huvudhandledarna, till klinisk adjunkt och all personal, hur de stöttar varandra. De gör ett utomordentligt jobb tillsammans, säger Camilla Gustavsson om priset.

Långsiktigt arbete, uthållighet, att ta till sig förbättringar och utveckla verksamheten lyfter hon fram som viktiga ingredienser för en bra VFU-verksamhet. På frågan vad kliniken jobbat mest med, är svaret: engagemanget, med kvalitet i botten.

– Det är jätteroligt att vara huvudhandledare när man har en kollegiegrupp där alla är så måna om studenterna, säger Linda Wilson, som själv gjorde sin VFU på Thorax-kärlkliniken och sedan återvände som legitimerad sjuksköterska.

Kliniken tar emot studenter från sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet, läkarprogrammet och undersköterskeutbildningen. De uppmuntrar studenterna att arbeta tillsammans i team med blandade yrkesprofessioner och eget ansvar med patienterna.

– Det gör att handledarna kan lägga extra fokus på handledning av studenterna. Vi ser verkligen studenterna som en del i vårt arbetssätt, säger Camilla Gustavsson.

Camilla Gustavsson samt handledare från kliniken tog emot priset som delades ut av Anna Cederlöf, tillförordnad HR-direktör, och Angelika Nordin, HR-strateg.

Förutom utmärkelsen består priset av 50 000 kronor till kompetensutveckling inom enheten.

Text: Maria Hedberg

Läs mer om VFU-priset Länk till annan webbplats.

Motivering VFU-priset 2024

"Thorax kärlkliniken på US har ett gott och föredömligt arbete med VFU vilket gör att studenterna känner sig välkomna och får en god upplevelse av Region Östergötlands verksamhet och sin verksamhetsförlagda del av utbildningen.

Det interprofessionella arbetssättet är en naturlig del av VFU-placeringen och studenterna erbjuds möjlighet att arbeta med studenter från sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet, läkarprogrammet och undersköterskeutbildningen.

Handledningen sker av utbildade handledare och enligt problembaserat lärande av flertalet professioner. Thoraxakademin är ett forum för interprofessionell dialog, för handledare och personal som möter studenterna, för att ständigt utveckla studentmottagandet utifrån forskning och pedagogik. Kliniken arbetar aktivt med att utveckla och behålla en god kvalitet genom att tillvarata studenternas erfarenheter och åsikter genom dialog och omdömen i Evaliuate.

Region Östergötland uppmuntrar och premierar Thorax kärlklinikens goda arbete med VFU, vilket bidrar till Region Östergötlands arbetsgivarvarumärke för våra framtida medarbetare."

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier