region-ostergotland

Regionen tar fram strategier för näringsliv och innovation

Tydliga mål som olika aktörer kan arbeta gemensamt kring. Det kommer att vara en viktig del av innehållet i en näringslivsstrategi och i en innovationsstrategi som Region Östergötland ska ta fram nästa år.

Det är regionutvecklingsnämnden som i dag har beslutat att en regional näringslivsstrategi och en regional innovationsstrategi ska tas fram i en gemensam process. Strategierna ska innehålla mål och prioriteringar för det regionala näringslivs- och innovationsarbetet. Det regionala näringslivsarbetet handlar om att nå en hållbar utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det utgår från Agenda 2030, Utvecklingsstrategi för Östergötland (som är en målbild för hur livet i länet ska vara år 2040) och de nationella uppdragen inom området. För att skapa ett stödsystem för näringslivet som fungerar väl krävs samverkan mellan regionen, länets kommuner och andra aktörer. Med den regionala näringslivsstrategin ska väg, inriktning, samordning och ledarskap bli tydlig. Genom ett samordnat arbetssätt som utgår från strategin ska näringslivet ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling, konkurrenskraft och attraktivitet. Näringslivet ska på så sätt kunna fortsätta bidra till de prioriterade målen i Utvecklingsstrategi för Östergötland och möta gemensamma samhällsutmaningar.

Den regionala innovationsstrategin kommer att ha fokus på att stimulera förnyelseförmåga och konkurrenskraft i länet. Även här är samverkan med olika aktörer en viktig del för att skapa ett brett innovationsarbete och tillsammans peka ut regionala styrkeområden. Innovationsstrategin ska också tydliggöra gemensamma mål som olika aktörer kan kraftsamla kring.

Konkurrenskraftigt och innovativt

– Det känns bra att vi nu påbörjar arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi och en innovationsstrategi. Två viktiga dokument som kommer hjälpa till att förverkliga ambitionerna att göra det östgötska näringslivet än mer konkurrenskraftigt och innovativt, säger Per Larsson (KD), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Innovationsstrategin och näringslivsstrategin ska tas fram under 2024 i samverkan med kommuner, näringsliv, företagsfrämjare, innovationsfrämjare, akademi och civilsamhälle. Strategierna ska utgå från den Nationella strategin för hållbar regional utveckling och tre prioriterade mål i Utvecklingsstrategi för Östergötland: Skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft, Skapa ett mer digitalt Östergötland och Skapa ett grönare Östergötland.

Text: Cecilia Ottosson

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier