region-ostergotland

Covid-19 ökar – så kan smittan begränsas

Smittspridningen av covid-19 ökar i Östergötland. För att begränsa smittan uppmanas nu östgötarna att stanna hemma om de får symtom.

Sedan en månad har det märkts en ökning av smittspridningen i landet. Det är svårt att veta hur många som insjuknar i covid-19, men den senaste tiden har antalet personer som behövt slutenvård ökat kraftigt.

– Vi ser samma mönster i Östergötland, många vårdplatser fylls och det blir trångt på sjukhusen, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare.

De flesta som har vaccinerat sig och haft sjukdomen tidigare blir inte allvarligt sjuka. Men det finns en stor grupp av sköra personer, som bor hemma och behöver söka vård när de insjuknar.

Stanna hemma vid sjukdom

Generellt är många sjuka just nu. Den som känner sig risig, blir snuvig eller får feber, ska stanna hemma från jobbet några dagar tills man känner sig bättre. Detta för att inte utsätta andra för smittrisk. Alla är som mest smittsamma i början på sjukdomsperioden.

Provtagning av covid-19 sker endast efter medicinsk bedömning för den som söker vård på grund av sjukdom. Den som till exempel bara är lite snuvig, ska inte uppsöka vård för att ta prov.

– Vi vet nu att smittan finns i samhället. Den som har symtom ska undvika att träffa andra personer, speciellt inte besöka en anhörig på äldreboende. Vi rekommenderar starkt de grupper som rekommenderas vaccination, att vaccinera sig, säger Britt Åkerlind.

Text: kommunikationsenheten

Relaterad information

Enligt Smittskyddslagen är den som vet eller misstänker sig bära på en smittsam sjukdom, skyldig att skydda andra mot smittrisk. (Smittskyddslagen 2004:168, 2 kap. 2§)

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig? Länk till annan webbplats.


Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier