region-ostergotland

Fler avgångar och snabbare linjer i kollektivtrafiken i Östergötland

Kollektivtrafiken i Mjölby, Motala, Norrköping och Ödeshög kommer att förändras nästa år. Det är en del av innehållet i den trafik- och verksamhetsbeställning för 2024-2026 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade om i dag.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutar varje år om omfattningen och innehållet i uppdraget till Östgötatrafiken kring länets kollektivtrafik. Nämnden utgår från de övergripande politiska målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Nästa år görs förändringarna i kollektivtrafiken i Mjölby, Motala, Norrköping och Ödeshög. Förändringarna - som grundar sig på trafikutredningar som har gjorts tidigare - innebär bland annat att trafiken koncentreras, snabbas upp och förenklas i de stråk och på de tider då många personer reser.

– Syftet med de här trafikförändringarna är att erbjuda hållbara och effektiva resor för så många östgötar som möjligt. Vi vill säkerställa att vi har rätt utbud på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Förändringarna tar även hänsyn till de besparingskrav som Region Östergötland står inför, säger Jan Owe-Larsson (M), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Ökad trafik

Förändringarna träder i kraft i juni 2024 och innebär bland annat ökad trafik på kvällar och helger i Mjölby och Motala, snabbare stadstrafik med fler avgångar i Mjölby och en expresslinje mellan Ödeshög och Mjölby med fler turer än i dag. I förändringarna ingår exempelvis också ökad trafik mellan Mjölby och Väderstad och förkortad restid mellan Motala och Vadstena. I Norrköping kommer alla stadsdelar att få direktförbindelse med Resecentrum. Antalet turer till Vrinnevisjukhuset i Norrköping, de växande verksamhetsområdena Ingelsta och Herstadberg/Malmölandet och den nya stadsdelen Inre hamnen kommer att ökas.
Några linjer som i dag har lågt resande tas bort. Där kommer det i stället att erbjudas närtrafik, som är en anropsstyrd kollektivtrafik för den som har minst två kilometer till närmaste hållplats.

Stärka kollektivtrafiken

Förutom utvecklingen av själva trafiken planeras flera olika projekt och aktiviteter som ska stärka kollektivtrafiken i Östergötland under de kommande åren. Dit hör till exempel att delta i och stödja forskningsprojekt som rör förnybara drivmedel, elektrifiering, självkörande fordon och digital utveckling. Dit hör även att färdigställa en busstrategisk målbild, för att skapa en tydlig roll för busstrafiken i kollektivtrafiksystemet i Östergötland. Ett annat exempel är att införa ett nytt planerings- och bokningssystem för den anropsstyrda trafiken.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier