region-ostergotland

En vecka med fokus på innovation

Den 6–12 november är East Sweden Innovation Week tillbaka igen, med möten och event över hela länet. En av höjdpunkterna är Innovation Day torsdagen den 9 november som handlar om tillämpad AI.

East Sweden Innovation Week har en lång tradition i Östergötland och har arrangerats sedan 2010. Syftet är att dela och sprida smarta lösningar, men också att stötta tillväxt och bidra till nya affärer.

– Vi är bra på innovation i vår region och East Sweden Innovation Week är ett sätt att lyfta allt som sker i länet, säger Marie Karlsson, strateg inom marknadsföring vid Region Östergötland. Det är en del i arbetet för att stärka tillväxt och företagande i Östergötland.

En mängd organisationer och företag deltar med arrangemang i programmet. Totalt blir det över 30 evenemang under veckan, i form av bland annat föredrag, seminarier, workshopar, digital klasskamp, pitchskola och innovationsmässa. Några ämnen som tas upp är digitalisering i lantbruket, innovationer i hälso- och sjukvården, en digital samhällsbyggnadsprocess och innovationer i detaljhandeln. Mycket handlar om AI och ny teknik, men deltagarna kan också vara med och skapa världens bästa industrimuseum.

– Är man intresserad av innovation och utveckling kommer man att hitta spännande aktiviteter hela veckan, säger projektledaren Fredrik Larsson, Norrköping Science Park.

Innovationer i hälso- och sjukvården

Onsdagen den 8 november handlar mycket om hälso- och sjukvård i programmet. Då arrangerar Region Östergötlands enhet Test och innovation, tillsammans med East Sweden Medtech och Institutionen för medicinsk teknik (IMT) vid Linköpings universitet, en innovationsmässa för hälso- och sjukvård i Ljusgården vid Universitetssjukhusets norra entré. Under onsdagsförmiddagen är Region Östergötland också med och arrangerar två seminarier om innovationer i hälso- och sjukvården. Det ena tar upp nyttan med tillämpad AI i vården och det andra handlar om framtidens sårvård.

Innovation Day 9 november

Tillämpad AI är temat för årets Innovation Day den 9 november, där en samling tunga namn delar med sig av kunskap och erfarenheter. En av huvudtalarna är Amer Mohammed, digital AI-expert, som ska berätta hur bolag kan effektivisera, automatisera och driva innovation med hjälp av AI. Hanna Gerdes, människorättsjurist och författare, riktar in sig på frågan om hur vi säkerställer att digitalisering och AI inte exkluderar människor.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med och ta del av ny kunskap, säger Marie Karlsson. Veckan riktar sig till alla som är intresserade av innovation och arrangemangen är öppna för alla.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier