region-ostergotland

Behandlingar mot åderbråck jämförs i ny avhandling

Oskar Nelzén, specialistläkare vid thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, utvecklar och utvärderar i sin avhandling metoder för diagnostisering och behandling av kronisk venös insufficiens, ofta kallat åderbråck.

– Vi har studerat två nya metoder för diagnostik av sjukdomen: så kallad pletysmografi som mäter venernas funktion med hjälp av benböjningar, samt ultraljud som mäter storleken på backflödet i den ven man undersöker. Båda metoderna stämmer bättre överens med den kliniska bilden jämfört med den rekommenderade metoden (ultraljudsmätt refluxtid). Dessutom har vi sett att pletysmografi kan användas för att förutse effekten av behandling, säger Oskar Nelzén.

Vad är kronisk venös insufficiens?

– Kronisk venös insufficiens är en mycket vanlig sjukdom som främst yttrar sig genom åderbråck. Sjukdomen kan ge symptom som smärta, klåda och tyngdkänsla. Venerna i ben och armar har klaffar som hindrar blodet från att rinna tillbaka till vävnaderna, men vid venös insufficiens fungerar inte dessa klaffar eftersom kärlen är vidgade.

Ni har utvärderat två olika behandlingsmetoder som innebär att ni antingen stänger åderbråck inifrån eller opererar bort åderbråck. Fungerar den ena bättre än den andra?

– Båda metoderna är mycket effektiva ett år efter behandlingen. De är också kostnadseffektiva och bör erbjudas till patienter med sänkt livskvalitet. Vi kommer att fortsätta följa upp patienterna i upp till fem år för att även kunna dra slutsatser kring vad som är mest effektivt på lång sikt.

Varför tycker du att området är intressant att forska om?

– Venös insufficiens är en folksjukdom, 30-40 procent av den vuxna befolkningen har åderbråck. Åderbråck med symptom leder ofta till sänkt livskvalitet, och sjukdomen är den vanligaste orsaken till bensår. Men det går att med relativt små medel göra stor skillnad för patienten. Slutligen vill jag uppmuntra andra att forska inom vensjukdom. Den tid vi lägger ner gör stor skillnad!

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier