region-ostergotland

Godkännande som barnanpassad vård stärker barnets ställning

Två kvinnor med namnskyltar sitter på en bänk och ler. Bakom kvinnorna syns en lekplats och en byggnad.
Petra Lindsmyr och Åsa Lundberg har drivit processen för barnanpassad vård.

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus har blivit godkänt av Nätverket för barnanpassad vård. ”Det handlar om att stärka barnets ställning i vården”, säger biträdande verksamhetschef Åsa Lundberg.

Barn- och ungdomssjukhuset på Universitetssjukhuset i Linköping (US) med cirka 400 anställda, inledde granskningen i april 2022 och blev godkänt i juni i år. Syftet är att säkerställa att barn och ungdomar är delaktiga i sin vård och att barnet är i fokus genom hela vårdkedjan, från barn- till vuxenvård.

– Vi har en hög barnkompetens på barnsjukhuset och vi är utbildade i att kommunicera med barn. Genom den här granskningen säkerställer vi att vi arbetar barn- och familjeorienterat, säger Åsa Lundberg.

Kliniken har gjort granskningen på eget initiativ, utifrån en noga beskriven process. Godkännandet innebär att barn- och ungdomssjukhuset uppfyller kriterierna inom fem områden: vårdprocess och organisation; miljö; trygghet, delaktighet och information; lärande, inflytande och påverkan samt rättigheter.

– Det är fantastiskt roligt att ha blivit godkända och ha fått bekräftat att vi bedriver en barnanpassad vård, säger Petra Lindsmyr, lekterapeut och processledare.

Ett område som påverkats är barns delaktighet, exempelvis att även yngre barn erbjuds möjlighet till enskilt samtal. Kliniken satsar även på att utöka gruppen av unga experter, som de träffar regelbundet för att få barnens och ungdomarnas perspektiv i olika frågor.

Barnsjukhuset på US har gjort granskningen i samverkan med barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Klinikerna har tagit del av den andra partens dokumentation och även besökt varandras verksamheter. Som sista steg har de låtit Nätverket för barnanpassad vård granska dokumentationen.

– Granskningen är ett sätt att föra in barnrätten i klinikernas systematiska kvalitetsarbete. Det arbete som gjorts i Linköping innebär att varje patient och familjs behov finns med genom hela vårdkedjan och stärker möjligheten till lika vård, säger Martin Price, samordnare i Nätverket för barnanpassad vård.

Kliniken kan ansöka om förnyat godkännande efter tre till fem år. Förra året gjorde barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset samma granskning.

Text: Maria Hedberg

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier