region-ostergotland

Robert Ring ny utvecklingsdirektör

Bild på Robert Ring
Robert Ring tar den 1 juli över som ordinarie utvecklingsdirektör

Robert Ring är ny utvecklingsdirektör i Region Östergötland. Han har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling, och beskriver fokus på kvalitet och utveckling som en nyckel framåt för regionen.

Robert Ring tar från den 1 juli över som utvecklingsdirektör efter Rolf Östlund. Han har varit tillförordnad utvecklingsdirektör sedan början av förra året

– Det känns väldigt bra att nu ha rekryterat Robert Ring som ordinarie utvecklingsdirektör. Med sin erfarenhet, kunskap och kraft kommer han att bidra mycket till Region Östergötlands utvecklingsarbete. Långsiktigt arbete för kvalitet och utveckling är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta att ge våra invånare bästa möjliga tjänster, säger Karl Landergren, tillförordnad regiondirektör.

Robert Ring har arbetat i Region Östergötland och tidigare landstinget i över 20 år och haft olika ledarroller inom såväl stöd- som vårdverksamhet, bland annat som chef för Diagnostikcentrum. Han beskriver kvalitet, utveckling och ständiga förbättringar som nyckeln framåt för regionen.

– Ett långsiktigt fokus på kvalitet och utveckling är avgörande för att vi ska kunna ta oss an hälso- och sjukvårdens nuvarande och framtida utmaningar och möta invånarnas och patienternas behov. De närmaste tio åren behöver vi tillsammans göra stora förflyttningar kopplat till bland annat en god och nära vård och digitalisering, och ta vara på nya möjligheter inom till exempel precisionsmedicin, precisionshälsa, informationsdriven utveckling och inte minst AI. Mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att driva utveckling, förbättring och skapa ett lärande, säger Robert Ring.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier