region-ostergotland

Bredare perspektiv i ny krisplan för Region Östergötland

Utvecklingen i omvärlden och det försämrade säkerhetsläget ställer nya och högre krav på samhällets beredskap. I Region Östergötland pågår ett arbete med att på olika sätt stärka motståndskraften och rusta organisationen inför särskilda och extraordinära händelser och kriser. Som ett led i det arbetet har en ny krisplan utarbetats.

Krisplanen för Region Östergötland beslutades av regionfullmäktige i veckan och slår fast hur regionen ska ledas vid särskild händelse, fredstida kris, extraordinär händelse och höjd beredskap.

Region Östergötlands tidigare kris- och katastrofmedicinska beredskapsplan beskriver organisation, ansvar och roller för framför allt hälso- och sjukvården före, under och efter särskild eller extraordinär händelse. Den nya krisplanen har fått ett bredare perspektiv och omfattar hela regionens verksamhet och ledningsförhållanden under höjd beredskap.

– Vi behöver förbereda oss inom alla regionens verksamheter för att möta extraordinära händelser, höjd beredskap och kanske till och med krig. Målet är att vardagen ska kunna pågå i så stor utsträckning som möjligt, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

En ny ledningsnivå införs på regionledningsnivå vid extraordinär händelse, vars uppdrag blir att inrikta och samordna hela regionens verksamhet vid komplexa eller långvariga kriser.

Målsättningen för beredskapsplaneringen inom Region Östergötland har också reviderats från tidigare och innehåller nu ett längre tidsperspektiv. Målet är att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet under en långvarig kris om minst tre månader, där samhällets funktionalitet har allvarliga störningar och där Sverige kan vara i krig under en del av tiden.

– Vi måste fortsätta att utveckla det viktiga arbetet för att stå starka när krisen finns runtom oss hela tiden, säger Marie Morell.

Krisplanen ska kompletteras med rutiner och riktlinjer och ska gälla från 1 september i år.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier