region-ostergotland

Fokus på akut vård under sommaren

Sommaren är här, och under semesterperioderna i hälso- och sjukvården är det som vanligt fokus på akut vård och vård som inte kan vänta. Antalet öppna vårdplatser blir färre och vård som kan vänta bokas in längre fram.

Målet inför sommaren är att möta patienternas behov av vård, samtidigt som medarbetarna ska kunna få välbehövlig vila och återhämtning.

– Vårdplatssituationen är ungefär densamma som inför förra sommaren. Det är tufft på många ställen, men vi är bättre förberedda. Infektionsläget ser ljusare ut än förra sommaren, med färre personer som behöver sjukhusvård, säger vårddirektör Jessica Frisk.

Under sommaren dras antalet vårdplatser ner på sjukhusen och vård som kan vänta flyttas fram. Resurserna koncentreras till akut vård och vård som inte kan vänta.

– Som invånare ska man känna sig trygg med att söka vård i sommar och att vården finns där om man behöver den, säger Jessica Frisk. Däremot kan det finnas tillfällen då många söker vård samtidigt, och då kan man behöva vänta längre än vanligt. Vi prioriterar alltid den som har störst behov först.

Arbetet med att rekrytera sommarvikarier påbörjades tidigt. På kliniker där pusslet inte har gått ihop har medarbetare erbjudits extra ersättning för att flytta hela eller delar av semestern.

– Våra medarbetare behöver verkligen sin återhämtning och fyra veckors sammanhängande ledighet under sommaren, så att flytta semesterveckor är bara aktuellt i undantagsfall när läget inte kan lösas på annat sätt, säger Jessica Frisk.

Region Östergötlands sjukhus och kliniker har sedan lång tid ett nära samarbete kring vårdplatser.

– Vi har de senaste åren lärt oss mycket om hur vi kan samarbeta och hjälpas åt i sjukvården när det är högt tryck. Det finns väl utvecklade planer och beredskap för att kunna hantera ansträngda lägen på ett bra sätt, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.

Regionen har också en tät dialog och samverkan med länets kommuner kring utskrivningsklara patienter som behöver plats på särskilt boende.

– Sjukhusen är beroende av att kommunerna snabbt tar emot utskrivningsklara patienter så att vårdplatserna kan nyttjas av dem som bäst behöver dem, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Text: kommunikationsenheten

Bra att tänka på som patient

  • För att underlätta för sig själv och för sjukvården i sommar är det bra om man passar på att göra sina planerade vårdärenden i god tid före semestern. Det kan till exempel handla om att förnya recept, vaccinera sig eller förlänga läkarintyg.
  • Många av ärendena kan göras genom e-tjänster på 1177.se.
  • På 1177.se finns också kvalitetssäkrad information och råd om egenvård.
  • Vänta inte med att söka vård vid akut allvarlig sjukdom eller skada.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier