region-ostergotland

Bronkoskopier införs på Vrinnevisjukhuset

Tre kvinnor i vårdkläder står i ett undersökningsrum. Kvinna i mitten håller i ett vårdinstrument som har en lång slang.
Therése Lantz (sjuksköterska), Tove Eldh (sjuksköterska) och Christina Triantafyllidou (överläkare) utför numera vissa bronkoskopier på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Nu utför Vrinnevisjukhuset i Norrköping bronkoskopier. Det ger patienterna en snabbare diagnos och behandling.

Fram till nyligen har alla patienter i Östergötland som behöver göra en bronkoskopi, undersökning av luftrör och lungor, fått göra det på Universitetssjukhuset i Linköping (US). Nu erbjuds vissa av de undersökningarna även på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Det här är en utveckling som vi verkligen är glada för. Det underlättar för patienterna som slipper resa till Linköping och det gör att de kan få en snabbare diagnos och behandling, säger Christina Triantafyllidou, överläkare vid medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset.

Dessutom innebär det en avlastning för lungmedicinska kliniken på US som tidigare utfört alla bronkoskopier i länet.

– Det är också en del i att utveckla en jämlik vård, att den ska vara likvärdig i länet, säger Therése Lantz, sjuksköterska vid medicinkliniken.

Lär av kollegor

Det är lung- och allergimottagningen vid kliniken som ansvarar för bronkoskopierna, men undersökningarna görs i dagkirurgins lokaler på sjukhuset. Fyra sjuksköterskor arbetar, utöver läkaren, med bronkoskopierna. De har fått utbildning av kollegorna på US för att lära sig undersökningsmetoden.

– Det här är utvecklande och breddar vår kompetens. Det gör också att det blir en roligare och mer attraktiv arbetsplats, säger Tove Eldh, sjuksköterska vid medicinkliniken.

I dag görs två bronkoskopier i veckan på Vrinnevisjukhuset.

Text: Cecilia Ottosson

Foto: Alfred Rombo

Bronkoskopi

Är en undersökning där man tittar på luftrör och lungor. Det görs med en slang som förs ner genom näsan eller munnen för att titta, fotografera och ta vävnadsprover. Undersökningen kan visa om patienten har en infektion, inflammation eller tumör i luftrör eller lungor.
De undersökningar som kräver mer avancerad teknik för provtagning, framför allt tumörutredningar, görs i dag främst vid Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier