region-ostergotland

Styrketräning ett behandlingsalternativ för kvinnor i klimakteriet

Kvinna i blå arbetströja med namnskylt håller en bok i handen. Hon står i en korridor med brickställ på sidan.
Emilia Berin, ST-läkare, har disputerat på en avhandling om styrketräning och fysisk aktivitet hos kvinnor i klimakteriet.

Styrketräning minskar besvären med värmevallningar och svettningar hos kvinnor i klimakteriet. Det visar en avhandling av Emilia Berin, ST-läkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Tre fjärdedelar av alla kvinnor upplever värmevallningar och svettningar i klimakteriet.

– En del av dessa kvinnor har så besvärliga symptom att de har svårt att fungera socialt eller klara av jobbet, säger Emilia Berin.

Hon har undersökt en grupp kvinnor som styrketränat och jämfört resultaten med en kontrollgrupp, där kvinnorna inte tränat. Studien visar att värmevallningar och svettningar minskade med 44 procent i styrketräningsgruppen, medan ingen förändring sågs i kontrollgruppen.

Att styrketräning visade sig ge bra effekt och ledde till förbättringar hos styrketräningsgruppen, tycker Emilia Berin är den viktigaste slutsatsen.

– Det vetenskapliga stödet för att fysisk aktivitet hjälper mot klimakteriebesvär har varit svagt. Studien är ett försök att ge bättre kunskap om fysisk aktivitet hjälper mot klimakteriebesvär eller inte. Det behövs alternativ till hormonbehandling med östrogen, eftersom inte alla kvinnor kan använda det.

Motivationen förändrades

Emilia Berin utbildar sig till specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård. Hon tror att intensiteten i träningen är en viktig aspekt för att förbättra värmevallningar, men menar att resultaten behöver bekräftas i fler studier. Redan i höst påbörjar forskargruppen en ny studie, som ska jämföra resultaten av styrketräning med spinning.

De kvinnor som genomfört styrketräningsprogrammet har även intervjuats. Emilia Berin blev överraskad över hur kvinnornas motivation hade förändrats under programmets gång.

– I början kom kvinnornas motivation helt av att de ville förbättra symptomen. I slutet av studien drevs motivationen istället av ett allmänt välbefinnande, och kvinnorna har fortsatt vara mer fysiskt aktiva än de var innan. Det var häftigt att se den förändringen!

Vad är ditt främsta budskap till kvinnor i klimakteriet?
– Det viktigaste om man upplever besvär som stör ens liv, är att söka hjälp. Hormonbehandling är mest effektivt, men träning skulle kunna vara ett alternativ eller komplement. Även hjärt- och kärlhälsan påverkas av klimakteriet, så det kan vara ett extra viktigt tillfälle att komma igång med träning om man inte gjort det innan.

Text: Maria Hedberg

Fakta om avhandlingen

Emilia Berin presenterar resultaten av sina studier i avhandlingen ”Resistance Training and Physical Activity in Postmenopausal Women: Effects on Vasomotor Symptoms, Quality of Life and Microcirculation Länk till annan webbplats.”, som på svenska blir ungefär ”Styrketräning och fysisk aktivitet hos postmenopausala kvinnor: effekter på vasomotoriska symptom, livskvalitet och mikrocirkulation.”

Avhandlingen bygger på tre studier; en klinisk studie, en intervjustudie samt en studie av nationella data kopplat till riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

I den kliniska studien har 58 kvinnor från Östergötland lottats att delta. Hälften av kvinnorna, 29 personer, genomförde ett styrketräningsprogram under 15 veckor. Den andra gruppen, kontrollgruppen, tränade inte. Deltagarna i båda grupperna har fört dagbok över sina värmevallningar och svettningar, samt svarat på frågeformulär om livskvalitet. Deltagarna i styrketräningsgruppen har följts upp som längst två år efter avslutad träning.

Avhandlingen är framtagen vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier