region-ostergotland

Mikael Borin blir ny regiondirektör i Region Östergötland

Bild på Mikael Borin
Mikael Borin blir ny regiondirektör. Foto: Crelle Photography

Regionstyrelsen har utsett Mikael Borin till ny regiondirektör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som biträdande kommundirektör i Linköpings kommun, men har sedan tidigare lång erfarenhet från regionen.

– Vi är mycket glada över att ha rekryterat Mikael Borin. Vi vet att vi i honom får en person med gedigen erfarenhet, kompetens och förmåga att ta sig an det komplexa och utmanande uppdraget som regiondirektör innebär, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Mikael Borin har bred erfarenhet av ledande befattningar i tidigare landstinget och Region Östergötland. Mellan åren 1992 och 2015 var han bland annat sjukhusdirektör i Finspång, primärvårdsdirektör, ekonomidirektör och biträdande landstings- och regiondirektör. I den senare rollen ansvarade han bland annat för frågorna med koppling till regional utveckling och kollektivtrafik. Han har också en bakgrund som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka och att få möjlighet att vara med och leda Region Östergötland. Jag är införstådd med och ödmjuk inför de utmaningar som framför allt regionens hälso- och sjukvård står inför i form av en ansträngd ekonomi, kompetensförsörjning och köer till vård inom flera områden. Samtidigt vet jag att det finns väldigt många kompetenta och engagerade medarbetare och chefer inom regionen, vilket gör att det finns mycket goda förutsättningar att möta och hantera dessa utmaningar, säger Mikael Borin.

Rekryteringsgruppen har bestått av regionstyrelsens presidium, Marie Morell (M), Alexander Höglund (L) och Kaisa Karro (S).

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier