region-ostergotland

HSN-beslut om prostatacancertestning och nära hörselvård

Region Östergötland ska planera för att införa organiserad prostatacancertestning. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Nämnden beslutade också att fortsätta bedriva nära hörselvård i Valdemarsvik, Finspång, Åtvidaberg, Kisa, Boxholm och Ödeshög.

I Region Jönköpings län pågår ett pilotprojekt om organiserad prostatatestning (OPT). Syftet är att ta fram förslag på arbetssätt och en digitaliserad testningsprocess, som alla regioner i sydöstra sjukvårdsregionen kan använda.

– Region Östergötland följer noga projektets utveckling. Vi behöver göra ett förarbete som omfattar både sjukvårdsverksamhet och IT, med sikte på att införa och driva organiserad prostatacancertestning, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nämndens beslut är att ta fram en plan med målet att införa OPT i Region Östergötland senast april 2024. Införandeplanen ska rapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast januari 2024.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Regionerna har ett uppdrag att utreda hur PSA-testningen i Sverige kan bli bättre organiserad. Sydöstra sjukvårdsregionen med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland, har tidigare gjort en gemensam förstudie.

Nära hörselvård

På försök har patienter kunnat få service av hörhjälpmedel på vårdcentraler i Boxholm, Kisa, Valdemarsvik och Finspång sedan mars förra året, så kallad nära hörselvård. Under en förlängd försöksperiod till sista augusti har Åtvidaberg tillkommit bland orterna.

Inom nära hörselvård har invånarna kunnat få hjälp med att byta batteri, slang och andra tillbehör. De har även kunnat låna hörapparat på vårdcentralerna, där det också utförts service av hörapparater.

– Det finns ett stort behov av att kunna få service av hörselhjälpmedel utanför regionens verkstäder. Genom nära hörselvård når vi patienter som tidigare avstått från att söka hjälp, säger Annicki Oscarsson (KD), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En utvärdering visar också att medarbetarna uppfattar nära hörselvård som en effektiv arbetsmetod. Från och med den 1 september i år införs nära hörselvård permanent. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 550 000 kronor för att bedriva nära hörselvård på Region Östergötlands vårdcentraler i Valdemarsvik, Finspång, Åtvidaberg, Kisa, Boxholm och Ödeshög.

Ny tandvårdsupphandling

Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit anbudet från H.F. Oral Care AB, om uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd.

Det nya avtalet gäller för perioden 1 januari 2024–31 december 2027. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag av nämnden att ta fram förslag på hur behovet ska kunna mötas i Kinda, Valdemarsvik och Ydre kommuner, som inte omfattas av avtalet.

Text: Maria Hedberg

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier