region-ostergotland

HSN-beslut om kostnadsbesparande åtgärder

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har idag beslutat om flera kostnadsbesparande åtgärder i hälso- och sjukvården. Den subventionerade TBE-vaccinationen för vuxna upphör och planerna på BB-mottagningen på Lasarettet i Motala och utökad mobil röntgen kommer inte att genomföras.

Besluten om kostnadsbesparande åtgärder fattas mot bakgrund av det svåra ekonomiska läget i Region Östergötland.

– I det läge vi befinner oss behöver vi våga prioritera och ompröva tidigare beslut. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Vi kommer därför att upphäva beslutet om subventionerad grundvaccination mot TBE för vuxna, vilket är nytt sedan årsskiftet. Vi menar att barnen är prioriterade och fortsatt ska innefattas av subventionen, men att vuxna får betala fullt pris, det vill säga 400 kronor per dos istället för 200 kronor per dos, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i HSN.

– Dessutom backar vi på besluten om att etablera BB-mottagning vid Lasarettet i Motala, liksom utökad mobil röntgen till västra och centrala länsdelarna.

Samtliga uppdrag kommer att upphöra den 1 juli i år. Den beräknade ekonomiska effekten av åtgärderna är totalt 20 miljoner kronor på helår. De medel som frigörs behålls av HSN för andra behov.

Avgifter för sjukresor ses över

Region Östergötland genomför just nu också en översyn av egenavgifterna för sjukresor. Förslaget är att höja från dagens 80 kr till 120 kronor från och med den 1 januari 2024.

– Region Östergötland har haft samma egenavgift för sjukresor sedan 2012 och avgiften är idag låg utifrån ett nationellt perspektiv. I vår närhet är exempelvis egenavgiften 135 kr i Region Jönköpings län och 120 kr i Region Kalmar län. Vi ser det här som en rimlig ökning att göra, inte minst utifrån det ansträngda ekonomiska läge vi befinner oss i, säger Fredrik Sjöstrand.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier