region-ostergotland

Gastroskopier på medicinmottagningen ökar tillgänglighet

En man och en kvinna står bredvid varandra i ett vårdrum. De har vårdkläder på sig och ser glada ut.
József Csog, överläkare, och Marita Wallgren, undersköterska.

Ökad tillgänglighet och snabbare diagnoser för patienterna. Det är syftet när gastroskopier numera görs på medicinmottagningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Sedan några månader tillbaka görs en del av de gastroskopier, undersökningar i magen, som tidigare enbart utfördes vid dagkirurgin på Vrinnevisjukhuset i stället på medicinmottagningen. Det handlar om diagnostiska gastroskopier som inte kräver narkos.

– På det här sättet går det snabbare för patienterna att få göra undersökningen. Ibland kan vi till och med göra den samma dag om patienten är här, säger József Csog, överläkare vid medicinkliniken.

Det leder i sin tur till snabbare diagnos och eventuell behandling.
Förändringen är en följd av ett arbete som gjorts för att öka tillgängligheten på dagkirurgin för de patienter som behöver göra en undersökning av tjocktarmen, koloskopi, där. Väntetiderna blir nu kortare både för dem och för de patienter som får göra gastroskopin på medicinmottagningen. Det kan vara mottagningens patienter, eller patienter som exempelvis kommer via akuten eller genom remiss från en vårdcentral.

Möjlighet att utvecklas

Fyra specialistläkare och två ST-läkare liksom fyra undersköterskor arbetar med gastroskopierna. Läkarna har redan tidigare utfört gastroskopier, men för undersköterskorna innebär de en ny arbetsuppgift som de utbildats inför.

– Det är roligt att få lära sig något nytt, säger Marita Wallgren, undersköterska på medicinkliniken.

Hon och József Csog ser även förändringen som positiv för dagens och morgondagens medarbetare på medicinmottagningen:

– Läkare med det här specialistområdet vill få jobba med det så det här en fördel för att få läkare att söka sig hit, säger József Csog.

– Det är en attraktiv arbetsplats för undersköterskor när man får möjlighet att utvecklas, säger Marita Wallgren.

I dag görs fyra gastroskopier i veckan på medicinmottagningen.

Text: Cecilia Ottosson
Foto: Alfred Rombo

Gastroskopi

Är en undersökning där man tittar på matstrupen, magsäcken och den översta biten av tunntarmen. Det görs med en mjuk slang som leds ner genom munnen för att titta, fotografera och ta vävnadsprover. Undersökningen kan exempelvis göras vid symtom som smärta och obehag i övre delen av magen, sura uppstötningar, viktnedgång, sväljsvårigheter eller vid misstänkt glutenintolerans.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier