region-ostergotland

Viktigt att den som har fyllt 80 tar påfyllnadsdos mot covid-19

Nu är det hög tid för alla som är 80 år och äldre, och inte har tagit årets första påfyllnadsdos mot covid-19, att göra det. ”Covid-19 och viruset sprids fortfarande i samhället, så det är viktigt att vaccinera sig om man är äldre. Det minskar risken att bli allvarligt sjuk om man blir smittad”, säger Kerstin Jonsson, vaccinsamordnare i Region Östergötland.

Antalet patienter med influensa och RS-virus har minskat betydligt på sjukhusen i länet. Men fortfarande vårdas många på sjukhus med covid-19 och viruset sprids alltjämt i samhället. Det visar bland annat studier av avloppsvattnet i Östergötland.

– De prover vi tar på avloppsvattnet visar att virusnivåerna ökar i samhället, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. Det hänger ihop med att det kommer nya virusvarianter, som den amerikanska, som gör att fler blir sjuka igen.

– Vi har en stor spridning nu och det är den amerikanska varianten som snabbt har blivit dominerande. De här nya virusvarianterna förändrar sig lite hela tiden och det är en av anledningarna till att man behöver fylla på immunförsvaret. Annars kan man bli allvarligt sjuk.

Antikroppar sjunker snabbare

Många har i dag ett bra skydd mot covid-19, men äldre och personer i riskgrupper behöver fortfarande vaccinera sig för att undvika allvarlig sjukdom. Alla som är över 80 år rekommenderas två påfyllnadsdoser det närmaste året, under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024. Och vaccinationssamordnare Kerstin Jonsson tycker att det är viktigt att följa rekommendationerna.

– Många tror att man kanske inte behöver vaccinera sig längre, men det stämmer inte. Antikropparna sjunker snabbare hos äldre och därför är påfyllnadsdoserna så viktiga.

– Bland dem över 80 år hade vi velat se att fler hade vaccinerat sig, så vi vill uppmana alla att göra det. Om man tar vaccinationen före den 1 maj kan man dessutom få den andra påfyllnadsdosen samtidigt som influensavaccinationen i höst.

Region Östergötland har just nu förstärkt möjligheterna att vaccinera sig. Det finns gott om drop in-tider och bokningsbara tider både på vaccinationscentralerna och på många vårdcentraler. Därutöver kommer Vaccinationskliniken att erbjuda drop in-vaccinering på ett tiotal extra platser runt om i länet.

– Vi kommer att annonsera om tiderna i vissa tidningar och även affischera på vårdcentraler, säger Kerstin Jonsson. Alla tider och platser finns också på 1177.se. Om man inte har tillgång till dator kan man ringa 010-105 90 00 för att får reda på var vaccinationer sker eller för att boka tid.

Vaccinationsrekommendationer

  • Du som är 80 år och äldre eller bor på ett särskilt boende för äldre rekommenderas två påfyllnadsdoser av covidvaccin i år.
  • Tar du din första påfyllnadsdos före 1 maj, kan du ta nästa i samband med höstens influensavaccineringen, och ha ett bra skydd när många brukar bli sjuka.
  • Även du som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp, och vill ha två påfyllnadsdoser i år, är välkommen att ta din första dos i vår.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier