region-ostergotland

Anmälan till patientnämnden

Lämna synpunkter på hälso- och sjukvården eller tandvården inom Region Östergötland och kommunerna i Östergötlands län.

För att vi på bästa tänkbara sätt ska kunna hjälpa dig eller någon närstående behöver du fylla i formuläret här nedanför.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur vi får behandla dina personuppgifter. Så behandlar vi dina personuppgifter

Skicka anmälan till patientnämnden
Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier