region-ostergotland

Anmälan till patientnämnden

Lämna synpunkter på hälso- och sjukvården eller tandvården inom Region Östergötland och kommunerna i Östergötlands län.

För att vi på bästa tänkbara sätt ska kunna hjälpa dig eller någon närstående behöver du fylla i formuläret här nedanför.

Skicka anmälan till patientnämnden
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur vi får behandla dina personuppgifter.
Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier