region-ostergotland

Anslagsbevis av protokoll 2024-05-21

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 14 maj 2024 med regionstyrelsen har justerats den 21 maj 2024

Ovanstående meddelande har denna dag satts upp på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Handlingar och protokoll Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier