region-ostergotland

Anslagsbevis 2024-04-29 för protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 april 2024 med patientnämnden har justerats den 29 april 2024.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier