region-ostergotland

Anslagsbevis 2024-04-04 för protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 21–22 mars 2024 med Samverkans-nämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har justerats den 4 april 2024.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum

Länk Länk till annan webbplats. till sammanträdeshandlingar och protokoll

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier