region-ostergotland

Anslagsbevis 2024-03-22 för omedelbar justering av protokoll

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 21 mars 2024 med Regionutvecklingsnämnden har följande ärende, §§ 28-29 omedelbart justerats.

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 21 mars 2024 med Regionutvecklingsnämnden har följande ärende, §§ 28-29 omedelbart justerats.

Tilldelning av beslutsutrymme för statligt investeringsbidrag till kommersiell service 2024. Dnr: RÖ 2024/2877

Tilldelning av beslutsutrymme för statligt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen 2024. Dnr: RÖ 2024/2879

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar för trafik- och samhällsplaneringsnämnden Länk till annan webbplats....

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier