region-ostergotland

Anslagsbevis 2024-02-23 av protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 14 februari 2024 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 23 februari 2024

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar för regionutvecklingsnämnden Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier