region-ostergotland

Anslagsbevis 2024-01-30 av protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 januari 2024 med trafik- och
samhällsplaneringsnämnden har justerats den 30 januari 2024.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier