region-ostergotland

Anslagsbevis 2024-01-29 för protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 22 januari 2024 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 29 januari 2024.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier