region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-12-19 av protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 13 december 2023 med Patientnämnden har justerats den 19 december 2023

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 13 december 2023 med Patientnämnden har justerats den 19 december 2023.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier