region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-11-30 för omedelbar justering av protokoll

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 29 november 2023 med regionutvecklingsnämnden har följande ärende, § 139 omedelbart justerats.

Medfinansiering av ALMI Invest fond III

Dnr: RÖ 2023/12273

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar Länk till annan webbplats..

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier