region-ostergotland

Anslagsbevis av prototkoll 2023-10-30

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 18 oktober 2023 med regionstyrelsen har justerats den 30 oktober 2023.

Ovanstående meddelande har denna dag satts upp på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://www.netpublicator.com/reader/r35476954#--chn-53085e8f738147-19483088d3ae8972 Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier