region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-10-03 av protokoll

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 27 september 2023 med Regionstyrelsen har justerats den 3 oktober 2023.

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 27 september 2023 med Regionstyrelsen har justerats den 3 oktober 2023.

Ovanstående meddelande har denna dag satts upp på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier